Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 25.2.2020
08:15 - 10:00
ons 26.2.2020
08:15 - 10:00
tors 27.2.2020
10:15 - 12:00
fre 28.2.2020
10:15 - 12:00
mån 9.3.2020
12:00 - 14:00
tis 10.3.2020
08:15 - 10:00
ons 11.3.2020
08:15 - 10:00
tors 12.3.2020
12:00 - 14:00
fre 13.3.2020
12:00 - 14:00
mån 16.3.2020
12:00 - 14:00
ons 18.3.2020
08:15 - 10:00
tors 19.3.2020
12:00 - 14:00
fre 20.3.2020
12:00 - 14:00
mån 23.3.2020
12:00 - 14:00
ons 25.3.2020
08:15 - 09:00
fre 27.3.2020
13:15 - 15:00
mån 6.4.2020
10:15 - 12:15

Övrig undervisning

26.03.2020 tors 09.00-12.00
01.04.2020 ons 09.00-12.00
Anu Näreaho
Undervisningsspråk: Finska
26.03.2020 tors 13.00-16.00
01.04.2020 ons 13.00-16.00
Anu Näreaho
Undervisningsspråk: Finska
30.03.2020 mån 09.00-12.00
02.04.2020 tors 09.00-12.00
Anu Näreaho
Undervisningsspråk: Finska
31.03.2020 tis 09.00-12.00
02.04.2020 tors 13.00-16.00
Anu Näreaho
Undervisningsspråk: Finska
31.03.2020 tis 13.00-16.00
03.04.2020 fre 09.00-12.00
Anu Näreaho
Undervisningsspråk: Finska

Beskrivning

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Opiskelija tuntee Suomen eläinlääketieteessä merkittävät loiset, niiden aiheuttamat tyypilliset oireet, perusdiagnostiikan ja hoidon periaatteet.

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

  • käyttää parasitologian perusterminologiaa
  • kuvata merkittävien kotieläinten loisten elämänkierrot, tartuntatavat ja erityispiirteet
  • kuvata loisten eläimille aiheuttamat tyypilliset oireet
  • arvioida loistartunnan merkityksen eläimelle ja eläinryhmälle, ja ottaa huomioon mahdollisen tartuntariskin ihmiselle
  • tutkia tyypillisen parasitologisen näytteen perusmenetelmillä
  • selittää loislääkitysten pääperiaatteet ja soveltaa niitä eri tilanteissa
  • kuvata millaisia ennaltaehkäisyn ja lääkkeettömän loiskontrollin keinoja on käytettävissä

2. lukuvuoden kevätlukukausi.

Opintojakson aikana perehdytään suureen määrään (eläin)lääketieteellisesti merkittäviä loisia, niiden taksonomiaan, morfologiaan, elämänkiertoon, isännissä aikaansaamiin vasteisiin sekä diagnostiikkaan. Eläinten loissairauksien ennaltaehkäisyä ja hoitoa käsitellään lyhyesti kunkin loisryhmän kohdalla. Lisäksi opintojaksolla esitellään ajankohtaista loistutkimusta.

Saari & Nikander Elinympäristönä hevonen - hevosen loiset ja loissairaudet. Eläinlääketieteellinen
tiedekunta, Oppimateriaalia 8 (kirja tai verkkoversio), 2006, 2009 tai 2012.
Saari, Näreaho & Nikander Elinympäristönä koira - koiran loiset ja loissairaudet. Eläinlääketieteellinen
tiedekunta, 2016. TAI Saari, Näreaho & Nikander Canine parasites and parasitic diseases. 1. painos, Academic Press, 2018.
Deplazes ym. Parasitology in Veterinary Medicine. 1. painos, Wageningen Academic Publishers, 2016. TAI
Taylor ym. Veterinary Parasitology. 3. tai uudempi painos, Wiley Blackwell, 2007.

Luennot 38 h, pakolliset laboratorioharjoitukset pienryhmissä 6 h ja niihin liittyvät tehtävät, sekä kirjallinen tentti 2 h.