Kuva: Riina Rekilä

Kaikki tiedot Moodlessa

Anmäl dig
Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 3.9.2019
08:15 - 10:00
ons 4.9.2019
10:15 - 12:00
tors 5.9.2019
10:15 - 12:00
fre 6.9.2019
10:15 - 12:00
tis 10.9.2019
10:15 - 12:00
mån 16.9.2019
10:15 - 12:00
tis 17.9.2019
11:15 - 12:00
ons 18.9.2019
08:15 - 12:00
mån 23.9.2019
09:15 - 11:00
tis 24.9.2019
08:15 - 10:00
tis 24.9.2019
10:15 - 12:00
fre 27.9.2019
10:15 - 11:45
tis 1.10.2019
08:15 - 12:00
tors 3.10.2019
10:15 - 12:00

Övrig undervisning

Undervisningsspråk: Finska
03.09.2019 tis 10.15-12.00
03.09.2019 tis 10.15-12.00
03.09.2019 tis 10.15-12.00
09.09.2019 mån 10.15-11.45
10.09. - 08.10.2019 tis 13.00-16.00
11.09.2019 ons 09.15-12.00
12.09.2019 tors 10.15-12.00
17.09.2019 tis 08.15-09.00
17.09.2019 tis 09.15-11.00
23.09.2019 mån 08.15-09.00
26.09.2019 tors 10.15-12.00
30.09.2019 mån 10.15-12.00
02.10.2019 ons 10.15-12.00
07.10.2019 mån 08.15-10.00
07.10.2019 mån 10.15-12.00
08.10.2019 tis 08.15-12.00
09.10.2019 ons 08.15-12.00
10.10.2019 tors 08.15-11.00
10.10.2019 tors 11.15-11.45
11.10.2019 fre 08.15-12.00
15.10.2019 tis 13.00-16.00
15.10.2019 tis 18.00-19.00
28.10.2019 mån 08.15-09.00
05.12.2019 tors 10.15-12.00
05.12.2019 tors 10.15-12.00
Thomas Grönthal, Joanna Koort, Liisa Sihvonen, Anna-Maija Virtala
Undervisningsspråk: Finska
Undervisningsspråk: Finska
03.10.2019 tors 13.00-14.00
Thomas Grönthal
Undervisningsspråk: Finska
26.09.2019 tors 13.00-14.00
Thomas Grönthal
Undervisningsspråk: Finska

Beskrivning

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Opintojakso hyödyntää Bakteriologian ja mykologian perusteet (ELK-118), Infektiobakteriologia ja -mykologia (ELK-119), Immunologia (ELK-120), Virologia (ELK-121) -opintojaksojen ja Patologia (ELK-122) -opintokokonaisuuden aikana omaksuttuja tietoja ja antaa kliinisissä opinnoissa tarvittavaa kokonaiskuvaa tautien vastustamisesta.

Opiskelija perehtyy eläinten infektiotautien ja zoonoosien perusasioihin (tarttuminen, leviäminen ja vastustaminen) ja saa toimintavalmiuksia tautivastustukseen.

Opintojakson käytyään opiskelija
1) osaa selittää infektiotautien ja zoonoosien vastustuksen periaatteet ja One Health -käsitteen sekä soveltaa tietojaan käytännön työssä
2) osaa kuvata Suomen kannalta tärkeimmät vastustettavat eläintaudit ja selittää niiden vastustamisen periaatteet
3) osaa toimia kohdatessaan vastustettavan ja muun leviävän eläintaudin
4) osaa työskennellä tehokkaasti ja rakentavasti ryhmässä sekä viestiä ryhmän tuotoksia yleisölle
5) osaa soveltaa tiedonhakutaitojaan ja eläinlääkintölainsäädäntöä tautien vastustamisessa
6) osaa arvioida omaa oppimistaan opintojaksolla ja ammatillista toimintaansa sekä harjoituksissa että ryhmätyöskentelyssä

3. lukuvuoden syyslukukausi.

Johdanto infektiotautien epidemiologiaan, ajankohtaisia asiantuntijaluentoja liittyen eläinlääkintölainsäädännössä mainittuihin lakisääteisesti vastustettaviin tauteihin ja zoonooseihin, tautivastustusorganisaatioon, Eläinten terveys ETT ry:n toimintaan, eläinten tuonteihin, tilatason desinfektioon, eläinrokotteisiin tautivastustuksessa. Lakisääteisesti vastustettavan taudin purkauksen käsittely projektityönä.

Opintojakson aikana jaettava materiaali ja eläinlääkintölainsäädännön osan D - Eläintaudit (Maa- ja metsätalousministeriö, Elintarvike- ja terveysosasto) verkkoversio
(http://mmm.fi/lainsaadanto/elaimet-elintarvikkeet-ja-terveys/lainsaadanto/d-rekisteri).

Kotitentti (yksilötyö) ja projektityö (ryhmissä).

Luennot ja niihin sisältyvät harjoitukset 35 h, One Health -seminaari 4 h, projektityö 47 h, projektityön purkuseminaarit 11 h, itse- ja vertaisarvioinnit 4 h, opintojakson päätöstilaisuus 1 h. Kotitentin kirjoittaminen 20 h.