Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Hästsjukdomar 6 Cr Nättentamen 10.6.2021 - 10.6.2021
Hästsjukdomar (MOODLE) 6 Cr Tentamen 8.4.2021 - 8.4.2021
Hevossairaudet 6 Cr Föreläsningskurs 17.12.2020 - 9.2.2021
Hästsjukdomar 6 Cr Allmän tent 5.6.2020 - 5.6.2020
Hästsjukdomar 6 Cr Allmän tent 30.3.2020 - 30.3.2020
Hevossairaudet 6 Cr Föreläsningskurs 19.12.2019 - 25.3.2020
Hästsjukdomar 6 Cr Omtentamen 7.6.2019 - 7.6.2019
Hästsjukdomar 6 Cr Omtentamen 1.4.2019 - 1.4.2019
Hevossairaudet 6 Cr Föreläsningskurs 14.1.2019 - 27.3.2019
Hästsjukdomar 6 Cr Omtentamen 8.6.2018 - 8.6.2018
Hästsjukdomar 6 Cr Omtentamen 4.4.2018 - 4.4.2018
Hevossairaudet 6 Cr Föreläsningskurs 15.1.2018 - 5.2.2018