Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
12.8.2019 kl. 12:00 - 4.2.2020 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
ons 5.2.2020
13:15 - 16:00
tors 6.2.2020
13:15 - 16:00

Övrig undervisning

Undervisningsspråk: Finska
05.02.2020 ons 13.15-16.00
06.02.2020 tors 13.15-16.00
Stefan Björkman, Maria Nystén, Olli Peltoniemi, Juhani Taponen
Undervisningsspråk: Finska
05.02.2020 ons 13.15-16.00
06.02.2020 tors 13.15-16.00
Stefan Björkman, Maria Nystén, Olli Peltoniemi, Juhani Taponen
Undervisningsspråk: Finska
07.02.2020 fre 13.15-16.00
11.02.2020 tis 13.15-16.00
Stefan Björkman, Maria Kareskoski, Maria Nystén, Juhani Taponen
Undervisningsspråk: Finska
07.02.2020 fre 13.15-16.00
11.02.2020 tis 13.15-16.00
Stefan Björkman, Maria Kareskoski, Maria Nystén, Juhani Taponen
Undervisningsspråk: Finska
Undervisningsspråk: Finska
09.03.2020 mån 13.15-16.00
Hanna Petäjä, Juhani Taponen
Undervisningsspråk: Finska
10.03.2020 tis 13.15-16.00
Hanna Petäjä, Juhani Taponen
Undervisningsspråk: Finska
11.03.2020 ons 13.15-16.00
Hanna Petäjä, Juhani Taponen
Undervisningsspråk: Finska
12.03.2020 tors 13.15-16.00
Hanna Petäjä, Juhani Taponen
Undervisningsspråk: Finska
16.03.2020 mån 13.15-16.00
Hanna Petäjä, Juhani Taponen
Undervisningsspråk: Finska
Olli Peltoniemi
Undervisningsspråk: Finska
17.03.2020 tis 13.15-16.00
Maria Kareskoski, Suvi Taponen
Undervisningsspråk: Finska
17.03.2020 tis 13.15-16.00
Maria Kareskoski, Suvi Taponen
Undervisningsspråk: Finska
18.03.2020 ons 13.15-16.00
Maria Kareskoski, Suvi Taponen
Undervisningsspråk: Finska
18.03.2020 ons 13.15-16.00
Maria Kareskoski, Suvi Taponen
Undervisningsspråk: Finska
19.03.2020 tors 13.15-16.00
Maria Kareskoski, Suvi Taponen
Undervisningsspråk: Finska
19.03.2020 tors 13.15-16.00
Maria Kareskoski, Suvi Taponen
Undervisningsspråk: Finska

Beskrivning

Pakollinen syventäviin opintoihin kuuluva jakso.

Eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelma vastaa jaksosta ja se on tarjolla vain rajoitetusti muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opiskelija ymmärtää lisääntymishäiriöiden etiologian ja patogeneesin, tunnistaa niiden kliiniset oireet ja osaa käyttää diagnostisia menetelmiä sekä hallitsee sairauksien hoitomenetelmät. Opiskelija tuntee teoriassa keinollisen lisääntymisen tekniikat ja osaa käytännössä keinosiemennyksen. Opiskelija hallitsee käytännössä märehtijöiden, sikojen, hevosten ja koirien tutkimuksen.

Opiskelija

 • hallitsee lisääntymisen endokrinologian ja fysiologian
 • osaa soveltaa oppimaansa lisääntymishäiriöiden etiologian ja patogeneesin ymmärtämisessä, diagnostiikassa ja hoidossa sekä biotekniikoiden käytössä
 • tiedostaa säännöllisen lisääntymisen ja oikein ajoitetun häiriöiden tunnistamisen taloudellisen merkityksen kotieläintuotannossa
 • tunnistaa lisääntymishäiriöiden kliiniset oireet, osaa diagnosoida ja hoitaa niitä
 • tunnistaa tärkeimmät lisääntymiskykyä vaarantavat tekijät tuotantoympäristössä
 • tuntee keinollisen lisääntymisen eri menetelmät
 • osaa ottaa ja tutkia spermanäytteen
 • osaa siementää tuotantoeläimiä ja hevosia
 • osaa tehdä rektaali- ja ultraäänitutkimuksen itsenäisesti
 • pystyy antamaan synnytysapua itsenäisesti ja osaa arvioida sairaalahoidon tarpeen
 • hallitsee utareterveyden perusteet

4. lukuvuoden kevätlukukausi.

Andrologiaan kuuluu uroksien lisääntymisfysiologia ja uroseläimen tutkiminen, spermatutkimus, lisääntymishäiriöt, perinnölliset sairaudet ja keinollisen lisääntymisen tekniikat. Gynekologiaan kuuluu naaraiden lisääntymisfysiologia, rektalisointi-, ultraääni- ja muut tutkimustekniikat sekä lisääntymishäiriöiden diagnostiikka ja hoito. Obstetriikkaan kuuluu tiineyden ja synnytyksen fysiologia, tiineysdiagnostiikka, synnytysapu sekä synnytyksen ja sen jälkeisen ajan häiriöiden diagnostiikka ja hoito. Neonataalisairaudet sisältävät alle viikon ikäisille vasikoille, varsoille, porsaille sekä koiran- ja kissanpennuille tyypilliset fysiologiset erityispiirteet, vastasyntyneen elvytyksen sekä tavallisimmat sairaudet, niiden etiologian, diagnostiikan ja hoidon. Lisäksi opintojaksoon kuuluvat utare- ja vedinsairaudet.

Pyörälä Kotieläinten synnytysoppi. HY, ELTDK, Oppimateriaalia 3, 2003.

Senger Pathways to pregnancy and parturition. Current conceptions, 3. painos, 2012.

Opintojakson aikana jaettava muu materiaali.

Täydentävä kirjallisuus:

Noakes et al. Veterinary Reproduction & Obstetrics. 9. painos tai uudempi, Elsevier, 2009.

Youngquist & Therlfall Current Therapy in Large Animal Theriogenology 2. 2007.

England & von Heimendahl BSAVA Manual of Canine and Feline Reproduction and Neonatology. 2. painos, BSAVA, 2010. Opettajat osoittavat jakson aikana myös eri eläinlajien erikoisteoksia.

0-5

Luennot 116 h, pienryhmäopetus 16 h, vapaaehtoinen välitentti, lopputentti 4 h.

Yleisen lisääntymisfysiologian välitentti järjestetään verkkotenttinä ja siihen voi osallistua aikaisintaan viikon kuluttua opintojakson alkamisesta. Opintojakson viimeisenä päivänä on essee- ja kuvakysymyksiä sisältävä lopputentti 4 h.

Lisääntymistieteeseen liittyvää pakollista pienryhmäopetusta on integroitu klinikkakiertoon, mitä on 40 h viidennen lukuvuoden aikana Saarella. Kliinisiä taitoja arvioivaan käytännön tenttiin (OSCE) 5. opintovuoden keväällä sisältyy myös lisääntymistieteen tehtäviä.