Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Livsmedels- och miljötoxikologi 3 Cr Tentamen 20.5.2021 - 20.5.2021
Livsmedels- och miljötoxikologi (MOODLE) 3 Cr Tentamen 11.3.2021 - 11.3.2021
Elintarvike- ja ympäristötoksikologia 3 Cr Föreläsningskurs 1.12.2020 - 15.12.2020
Livsmedels- och miljötoxikologi 3 Cr Allmän tent 18.5.2020 - 18.5.2020
Livsmedels- och miljötoxikologi 3 Cr Allmän tent 6.3.2020 - 6.3.2020
Elintarvike- ja ympäristötoksikologia 3 Cr Föreläsningskurs 27.11.2019 - 17.12.2019
Livsmedels- och miljötoxikologi 3 Cr Omtentamen 20.5.2019 - 20.5.2019
Livsmedels- och miljötoxikologi 3 Cr Omtentamen 1.4.2019 - 1.4.2019
Livsmedels- och miljötoxikologi 3 Cr Omtentamen 8.3.2019 - 8.3.2019
Elintarvike- ja ympäristötoksikologia 3 Cr Föreläsningskurs 3.12.2018 - 19.12.2018
Livsmedels- och miljötoxikologi 3 Cr Omtentamen 22.10.2018 - 22.10.2018
Livsmedels- och miljötoxikologi 3 Cr Omtentamen 4.6.2018 - 4.6.2018
Livsmedels- och miljötoxikologi 3 Cr Omtentamen 21.5.2018 - 21.5.2018
Livsmedels- och miljötoxikologi 3 Cr Omtentamen 4.4.2018 - 4.4.2018
Livsmedels- och miljötoxikologi 3 Cr Omtentamen 12.2.2018 - 12.2.2018
Elintarvike- ja ympäristötoksikologia 3 Cr Föreläsningskurs 27.11.2017 - 11.12.2017