Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
1.10.2019 kl. 18:00 - 24.10.2019 kl. 23:59

Beskrivning

Eläinlääketieteen kandiohjelman ja eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelman 3.-6. vuosikurssin opiskelijat.

Kurssille hyväksyttävällä tulee olla suoritettuna Eläinlääketieteen kandidaatin opintojen ensimmäisen ja toisen lukuvuoden opinnot.

Opiskelija syventää anatomista osaamistaan perehtymällä siihen, mitä ja miten eläinten rakenteita hyödynnetään elintarvikkeina, sekä siihen, miten rakenteen koostumus vaikuttaa sen käyttökelpoisuuteen ja valmistamiseen. Opiskelija oppii soveltamaan anatomian perusopintojaan ennakkoluulottomasti muihin aihetta sivuaviin oppiaineisiin, sekä oppii kriittistä ajattelua ja argumentointia tämän päivän haastavassa ravinnontuotantoon ja käyttöön liittyvässä keskustelussa.

Kevätlukukausi 2020, tammikuu

1. Lihaksen rakenne ja toiminta. 2. Nisäkkäiden, lintujen ja alempien selkärankaisten (erityisesti merenelävien), sekä selkärangattomien eri ruhonosien tunnistaminen anatomisesti ja gastronomisesti. 3. Kulttuurierot ravintokohteissa 4. Mitä ihmisen, edeltäjiemme, ja läheisimpien sukulaislajiemme ruoansulatuskanavan rakenne kertoo luontaisesta ruokavaliostamme?

Vastuuopettajan ennen kurssia antama lukulista, jossa suositeltava kirjallisuus.

Hyväksytty/hylätty. Hyväksyminen edellyttää läsnäoloa kaikissa jakson osioissa, aktiivista osallistumista luennoitsijoiden pohjustamaan keskusteluun, sekä hyväksyttävän oppimispäiväkirjan palauttamista vaadittuun päivämäärään mennessä.

Kurssille otetaan enintään 25 opiskelijaa.

Jaksoon sisältyy jaksovastaavan luentoja jakson eri aihepiireihin, sekä vierailevien luennoitsijoiden esityksiä. Luennot aikataulutetaan niin, että yleiselle keskustelulle jää runsaasti aikaa. Johdantoluennot soveltavat käänteisen luokkahuoneen käsitettä siinä mielessä, että päivän teemaan liittyen opiskelijoille annetaan mietittäväksi ennakkotehtäviä, joilla pyritään yhteistoiminnalliseen oppimiseen. Jaksoon liittyy myös vierailukäynti aihepiiriin liittyvään kohteeseen.

Juha Laakkonen