Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
28.10.2019 kl. 00:00 - 27.1.2020 kl. 00:00

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 27.1.2020
12:15 - 14:00
tis 28.1.2020
10:15 - 12:00
ons 29.1.2020
12:15 - 14:00
tors 30.1.2020
10:15 - 12:00
fre 31.1.2020
12:15 - 14:00
mån 3.2.2020
12:15 - 14:00
tis 4.2.2020
10:15 - 12:00
ons 5.2.2020
10:15 - 12:00
tors 6.2.2020
10:15 - 12:00
fre 7.2.2020
12:15 - 14:00
mån 10.2.2020
12:15 - 14:00
tis 11.2.2020
10:15 - 12:00
ons 12.2.2020
12:15 - 14:00
tors 13.2.2020
10:15 - 12:00
fre 14.2.2020
12:15 - 14:00
mån 17.2.2020
12:15 - 14:00
fre 28.2.2020
12:00 - 14:00

Beskrivning

Studerande på kandidatnivå. Kursen lämpar sig för huvudämnesstuderande inom miljövetenskaper och biämnesstuderande i andra program (valfria studier).

Kursen i ekologi (BIO-104).

Efter att ha avlagt kursen

  • förstår studenten de miljöförändringar som mänskan ger upphov till i ekosystemen
  • kan studenten skaffa vetenskaplig och populärvetenskaplig information i ämnet och bedöma den kritiskt
  • kan studenten presentera ett delområde muntligt i grupp
  • kan studenten skriva en vetenskaplig text kring en miljöförändring och åtgärder för att stävja den

Period III

Kursen utgår från de planetära gränserna som presenteras i artikeln Steffen et al. (2015). Studenterna väljer själva något delområde från artikeln och arbetar med det individuellt och i grupp. Under kursens gång läser vi några vetenskapliga artiklar som på olika sätt belyser problemen och deltagarna skriver korta rapporter på basis av artiklarna och föreläsningar som behandlar utvalda problem. Projektarbetet i grupp presenteras på ett kursseminarium. Därefter skriver studenterna en vetenskaplig uppsats som fördjupar ett delområde som grupparbetet behandlat.

Rapporterna, den muntliga grupprapporten, aktivitet under diskussionerna och den vetenskapliga texten.

Föreläsningar, föreläsningsmaterial, vetenskapliga artiklar (i moodle).

0-5 (uppsatsen 50%, rapporterna 30%, grupparbete och aktivitet 20%).

Den svenskspråkiga kursens motsvarande kod är ENV-102 och den lämpar sig för tvexare.
Undervisningsspråket är då svenska. Kursen kan avläggas på svenska eller på finska.

Professor Kristina Lindström

Kursens senare del sammanfaller med undervisningen av vetenskapligt skrivande på kursen Ihmisen kytkennät.