Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Miljökonsekvensbedömning 5 Cr Nätkurs 16.3.2021 - 23.5.2021
Miljökonsekvensbedömning 5 Cr Nätkurs 10.3.2020 - 19.5.2020
Miljökonsekvensbedömning 5 Cr Nätkurs 13.3.2018 - 30.5.2018