Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
5.5.2020 kl. 08:00 - 25.5.2020 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Opintojakso on pakollinen elintarviketieteiden kandidaatin tutkintoa suorittaville. Myös muiden kandi- ja maisteriohjelmien opiskelijat voivat suorittaa opintojakson.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää, miten eri ainesosat vaikuttavat elintarvikkeiden laatuominaisuuksiin. Opiskelija osaa selittää, mitä muutoksia keskeisissä ainesosissa tapahtuu prosessoinnissa ja varastoinnissa

Suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä opiskeluvuotena. IV periodi.

Elintarvikkeiden keskeisten ainesosien rakenteet, tärkeimmät kemialliset ja funktionaaliset ominaisuudet sekä merkitys elintarvikkeissa. Reaktiot ja vuorovaikutukset prosessoinnissa ja varastoinnissa. Mitä uutta elintarvikekemiassa.

Luentoaineisto Moodlessa. Muu kirjallisuus osoituksen mukaan.

Kirjallinen loppukuulustelu tai mahdollisesti myös tehtävillä.

Due to current COVID-19 situation general examinations in lecture halls are cancelled. You can contact the teacher to ask about alternative completion methods.

Luennot ja itseopiskelu

Vieno Piironen

Opintojakso on osa Elintarvikekemian ja -teknologian perusteet (ETK) -opintokokonaisuutta