Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
3.3.2020 kl. 08:00 - 23.3.2020 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
tors 2.4.2020
12:00 - 16:00

Beskrivning

Kohderyhmä Elintarvikemikrobiologian kandidaatin opiskelijat ja muistakin ohjelmista. Opintojakso on pakollinen elintarviketieteiden kandidaatin tutkintoa suorittaville.

Mikrobien monimuotoisuus, rakenne ja toiminta (MOLE-103)

Opiskelija ymmärtää, mistä mikrobit tulevat elintarvikkeisiin, minkälainen sisäisten ja ulkoisten tekijöiden vaikutus on mikrobien kasvuun, miten estetään mikrobien kasvua elintarvikkeissa, ja miten mikrobeja osoitetaan ja lukumääriä arvioidaan elintarvikkeista. Opiskelija osaa kuvailla hygienian, omavalvonnan, HACCP:n sekä laadunhallinnan perusteet. Hän osaa selittää pilaantumisprosessin ja eri elintarvikeryhmien pilaantumispiirteitä. Opiskelija on tietoinen vesi- ja elintarvikevälitteisten patogeenisten bakteerien, virusten, homeiden, alkueläimien, heisi- ja sukkulamatojen, levien, syanobakteereiden ja prionien aiheuttamista haitoista ja vaaroista.

Suositellaan suoritettavaksi toisena opiskeluvuotena. III periodi.

Mikrobiekologiaa, elintarvikkeiden sisäiset ja ulkoiset tekijät suhteessa mikrobien kasvuun, teknologiset keinot (pH, fermentointi, aW, lämpö, modifioitu ilmakehä, antimikrobiset yhdisteet, säteily, korkeapainekäsittely, ym.) mikrobien toiminnan estämiseksi elintarvikkeissa, omavalvonta, HACCP, mikrobiologian laatu, elintarvikkeiden pilaantuminen, elintarvike- ja vesivälitteiset patogeenit, sekä vesi elintarvikkeena: juoma- ja talousvedet

Kurssilla osoitettu kirjallisuus

Kirjallinen loppukuulustelu

Luennot, ryhmätyöt, kotitehtävät ja tentti.

Per Saris