Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Beskrivning

Opintojakso on pakollinen farmaseutin koulutusohjelmassa.

Portfolion tavoitteena on tukea ja tehdä näkyväksi farmaseuttisen osaamisen ja ammatti-identiteetin kehittymistä sekä muodostaa kokonaiskuva farmasiasta tieteenalana ja osana terveydenhuoltoa. Portfoliotyöskentelyn avulla opiskelija kiinnittää myös huomiota työelämätaitoihinsa, orientoituu työelämään siirtymiseen ja suunnittelee uraansa.

Farmaseutin koulutusohjelman 1.-3. lukuvuosi. Portfolio rakentuu pitkin farmaseuttiopintoja. Näyttötilaisuus toteutetaan 3. vuoden periodissa 4.

Jokainen opiskelija kokoaa oman henkilökohtaisen portfolionsa, joka sisältää seuraavat oppimistehtävät: asiantuntijahaastattelu opettajatuutoroinnin osana, avoimet HOPSit, lukukausipalautteet ja oman oppimisen arvioinnit, HowULearn-kyselyt, progress-arvioinnit, portfolion loppuanalyysin ja näyttötilaisuuden.

Portfolion loppuanalyysi käsitellään tiedekunnan yhteisessä näyttötilaisuudessa, joka järjestetään kolmannen lukuvuoden lopussa. Edellä mainittujen osasuoritusten suorittaminen (palauttaminen oppimisalustalle) on edellytyksenä näyttötilaisuuteen osallistumiselle.

Arvioidaan asteikolla hyväksytty–hylätty.

Opetuskieli on suomi. Opintojaksolla käytetään Moodle-oppimisalustaa.

Osallistuminen opettajatuutoritapaamisiin ja näyttötilaisuuteen sekä annettujen oppimistehtävien palauttaminen Moodle-alueelle.