Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
15.10.2018 kl. 00:01 - 31.3.2019 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
ons 10.4.2019
16:15 - 18:15

Beskrivning

Opintojakso on pakollinen farmaseutin koulutusohjelmassa.

Opiskelija osaa kuvata eri antoreittien ja lääkemuotojen haasteet ja mahdollisuudet. Hän osaa antaa lääkeneuvontaa lääkkeen annosteluun (esim. silmätipat, inhalaatiot) ja annosteluajankohtaan (esim. ruuan vaikutus) liittyen. Opiskelija osaa verrata eri lääkemuotoja ja annostelureittejä keskenään kliinisistä tutkimuksista saatavan tiedon perusteella.

Farmaseutin koulutusohjelman 2. lukuvuosi, 2. periodi

Eri antoreittien keskeiset piirteet sekä tekijät, jotka vaikuttavat lääkehoidon onnistumiseen kyseisellä antoreitillä. Erilaisten lääkemuotojen mahdollisuudet ja rajoitukset lääkehoidon tehokkaassa ja turvallisessa toteuttamisessa. Bioteknologisten ja aihiolääkkeiden erityispiirteet lääkehoidossa. Luennolla opittuja asioita syvennetään tilanneharjoituksissa ja harjoitustyössä, jotka ovat suurelta osin itsenäistä työskentelyä.

Marvola M., Urtti A., Mönkkönen J., 2007: Biofarmasia ja farmakokinetiikka (soveltuvin osin 84-244)

Luento- ja harjoitustyömateriaali

Arviointi asteikolla 0-5. Tenttiin sisältyy kurssin koko materiaali (luennot ja harjoitukset). Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa tilanneharjoituksissa sekä simulaatiohtehtävän hyväksyttyä suorittamista.

Opetuskieli on suomi.

16 h luentoja, tilanneharjoituksia 2h, itsenäinen harjoitustyö

Opintojaksosta on loppukuulustelu 2h.