Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Inledning till vetenskapsfilosofin 5 Cr Omtentamen 27.1.2021 - 27.1.2021
Inledning till vetenskapsfilosofin (anmälan för utbytesstuderande) 5 Cr Examinarium (tentakvarium) 8.1.2021 - 31.5.2021
Johdatus tieteenfilosofiaan 5 Cr Föreläsningskurs 26.10.2020 - 9.12.2020
Inledning till vetenskapsfilosofin (anmälan för utbytesstuderande) 5 Cr Examinarium (tentakvarium) 28.8.2020 - 19.12.2020
Inledning till vetenskapsfilosofin 5 Cr Examinarium (tentakvarium) 1.8.2020 - 31.7.2021
Inledning till vetenskapsfilosofin 5 Cr Omtentamen 17.1.2020 - 17.1.2020
Inledning till vetenskapsfilosofin (anmälan för utbytesstuderande) 5 Cr Examinarium (tentakvarium) 9.1.2020 - 31.5.2020
Johdatus tieteenfilosofiaan 5 Cr Kurs 30.10.2019 - 13.12.2019
Inledning till vetenskapsfilosofin (anmälan för utbytesstuderande) 5 Cr Examinarium (tentakvarium) 28.8.2019 - 21.12.2019
Inledning till vetenskapsfilosofin 5 Cr Examinarium (tentakvarium) 1.8.2019 - 31.7.2020
Inledning till vetenskapsfilosofin (anmälan för utbytesstuderande) 5 Cr Examinarium (tentakvarium) 9.1.2019 - 31.5.2019
Johdatus tieteenfilosofiaan 5 Cr Kurs 29.10.2018 - 14.12.2018
Inledning till vetenskapsfilosofin (anmälan för utbytesstuderande) 5 Cr Examinarium (tentakvarium) 28.8.2018 - 21.12.2018
Inledning till vetenskapsfilosofin 5 Cr Examinarium (tentakvarium) 1.8.2018 - 31.7.2019
Johdatus tieteenfilosofiaan 5 Cr Kurs 30.10.2017 - 2.3.2018
Inledning till vetenskapsfilosofin 5 Cr Examinarium (tentakvarium) 2.10.2017 - 31.7.2018