Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
3.10.2017 kl. 09:00 - 2.3.2018 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 30.10.2017
12:15 - 13:45
ons 1.11.2017
10:15 - 11:45
mån 6.11.2017
12:15 - 13:45
ons 8.11.2017
10:15 - 11:45
mån 13.11.2017
12:15 - 13:45
ons 15.11.2017
10:15 - 11:45
mån 20.11.2017
12:15 - 13:45
ons 22.11.2017
10:15 - 11:45
mån 27.11.2017
12:15 - 13:45
ons 29.11.2017
10:15 - 11:45
mån 4.12.2017
12:15 - 13:45
mån 11.12.2017
12:15 - 13:45
ons 13.12.2017
10:15 - 11:45
fre 15.12.2017
13:15 - 16:45

Övrig undervisning

31.10. - 12.12.2017 tis 14.15-15.45
15.01. - 26.02.2018 mån 10.15-11.45
Aki Lehtinen, Uskali Mäki
Undervisningsspråk: Finska
31.10. - 12.12.2017 tis 12.15-13.45
19.01.2018 fre 14.15-15.45
26.01. - 02.03.2018 fre 14.15-15.45
Petri Turunen
Undervisningsspråk: Finska

Beskrivning

Filosofian koulutusohjelman opiskelijoille/pääaineopiskelijoille toiseen tutoriaaliin osallistuminen on pakollista. Lähtökohtaisesti on toivottavaa, että teoreettisen filosofian opiskelijat suorittavat Luonnontieteiden filosofian tutoriaalin ja käytännöllisen filosofian opiskelijat Humanististen ja yhteiskuntatieteiden tutoriaalin. Muiden koulutusohjelmien opiskelijat/sivuaineopiskelijat eivät saa osallistua tutoriaaleihin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt ja tunnistaa tieteellisen ajattelun keskeisiä periaatteita, tieteen päämääriä ja tieteellisen menetelmän, tieteellisen argumentaation luonteen sekä tieteellisen tiedon pätevyyden ehtoja. Opiskelija hallitsee tieteellisen päättelyn, kokeellisen menetelmän, tieteellisen selittämisen sekä syy-seuraus-päättelyn perusperiaatteet. Tutoriaalin suoritettuaan opiskelijalla on valmiuksia myös suulliseen argumentoitiin.

Luentokurssi ja tutoriaalit järjestetään 2. periodilla.

Examinariumtentissä, valitaan joko A tai B:
A) M. Kiikeri & P. Ylikoski, Tiede tutkimuskohteena: filosofinen johdatus tieteentutkimukseen sekä P. Raatikainen, Ihmistieteet ja filosofia.
B) A. Chalmers, What is This Thing Called Science, 3. painos, luvut 1-9, 14-15; sekä B. Fay, Contemporary Philosophy of Social Science.

Luentokurssista ja tutoriaalista annetaan yhteisarvosana. Arviointi asteikolla 0-5. Arviointikriteerit perustuvat osaamistavoitteisiin. Arviointi perustuu kirjallisiin ja suullisiin tehtäviin tai Examinariumtenttiin.

Tutoriaaleja on kaksi: humanististen ja yhteiskuntatieteiden filosofian tutoriaali sekä luonnontieteiden filosofian tutoriaali. Kaikki opiskelijat voivat myös suorittaa kirjallisuuskuulustelun Examinariumissa.