Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
3.10.2017 kl. 09:00 - 2.3.2018 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 31.10.2017
12:15 - 13:45
tis 7.11.2017
12:15 - 13:45
tis 14.11.2017
12:15 - 13:45
tis 21.11.2017
12:15 - 13:45
tis 28.11.2017
12:15 - 13:45
tis 5.12.2017
12:15 - 13:45
tis 12.12.2017
12:15 - 13:45
fre 19.1.2018
14:15 - 15:45
fre 26.1.2018
14:15 - 15:45
fre 2.2.2018
14:15 - 15:45
fre 9.2.2018
14:15 - 15:45
fre 16.2.2018
14:15 - 15:45
fre 23.2.2018
14:15 - 15:45
fre 2.3.2018
14:15 - 15:45

Övrig undervisning

31.10. - 12.12.2017 tis 14.15-15.45
15.01. - 26.02.2018 mån 10.15-11.45
Aki Lehtinen, Uskali Mäki
Undervisningsspråk: Finska
31.10. - 12.12.2017 tis 12.15-13.45
19.01.2018 fre 14.15-15.45
26.01. - 02.03.2018 fre 14.15-15.45
Petri Turunen
Undervisningsspråk: Finska

Beskrivning

Luentokurssille ja tutoriaaleihin saavat osallistua vain filosofian pääaineopiskelijat. Filosofian ohjelma tarjoaa myös kurssin 'Johdatus argumentaatioon ja yhteiskuntatieteiden filosofiaan', joka on tarkoitettu sivuaineopiskelijoille. Sivuaineopiskelijat suorittavat tutoriaalia vastaavan osuuden lukemalla luentokurssin loppukuulustelua varten lisäkirjallisuutta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt ja tunnistaa tieteellisen ajattelun keskeisiä periaatteita, tieteen päämääriä ja tieteellisen menetelmän, tieteellisen argumentaation luonteen sekä tieteellisen tiedon pätevyyden ehtoja. Opiskelija hallitsee tieteellisen päättelyn, kokeellisen menetelmän, tieteellisen selittämisen sekä syy-seuraus-päättelyn perusperiaatteet. Tutoriaalin suoritettuaan opiskelijalla on valmiuksia myös suulliseen argumentoitiin.

Luentokurssi ja tutoriaalit järjestetään 2. periodilla.

Examinariumtentissä, valitaan joko A tai B:
A) M. Kiikeri & P. Ylikoski, Tiede tutkimuskohteena: filosofinen johdatus tieteentutkimukseen sekä P. Raatikainen, Ihmistieteet ja filosofia.
B) A. Chalmers, What is This Thing Called Science, 3. painos, luvut 1-9, 14-15; sekä B. Fay, Contemporary Philosophy of Social Science.

Luentokurssista ja tutoriaalista annetaan yhteisarvosana. Arviointi asteikolla 0-5. Arviointikriteerit perustuvat osaamistavoitteisiin. Arviointi perustuu kirjallisiin ja suullisiin tehtäviin tai Examinariumtenttiin.

Tutoriaaleja on kaksi: humanististen ja yhteiskuntatieteiden filosofian tutoriaali sekä luonnontieteiden filosofian tutoriaali. Kaikki opiskelijat voivat myös suorittaa kirjallisuuskuulustelun Examinariumissa.