Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Språkfilosofi 5 Cr Examinarium (tentakvarium) 1.8.2020 - 31.7.2021
Språkfilosofi (anmälan för utbytesstuderande) 5 Cr Examinarium (tentakvarium) 28.8.2020 - 19.12.2020
Språkfilosofi (anmälan för utbytesstuderande) 5 Cr Examinarium (tentakvarium) 8.1.2021 - 31.5.2021
Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Språkfilosofi (anmälan för utbytesstuderande) 5 Cr Examinarium (tentakvarium) 9.1.2020 - 31.5.2020
Språkfilosofi (anmälan för utbytesstuderande) 5 Cr Examinarium (tentakvarium) 28.8.2019 - 21.12.2019
Språkfilosofi 5 Cr Examinarium (tentakvarium) 1.8.2019 - 31.7.2020
Kielifilosofia (FILM-309) 5 Cr Kurs 12.3.2019 - 2.5.2019
Språkfilosofi (anmälan för utbytesstuderande) 5 Cr Examinarium (tentakvarium) 9.1.2019 - 31.5.2019
Språkfilosofi (anmälan för utbytesstuderande) 5 Cr Examinarium (tentakvarium) 28.8.2018 - 21.12.2018
Språkfilosofi 5 Cr Examinarium (tentakvarium) 1.8.2018 - 31.7.2019
Totuus ja merkitys 5 Cr Omtentamen 8.6.2018 - 8.6.2018
Totuus ja merkitys 5 Cr Kurs 19.3.2018 - 20.6.2018
Språkfilosofi 5 Cr Examinarium (tentakvarium) 14.11.2017 - 31.7.2018

Tidigare studier eller kunskaper

Johdatus filosofiaan
Johdatus logiikkaan

Kunskapsmål

Tavoitteena on perehdyttää opiskelija kielifilosofian peruskäsitteisiin, ongelmiin ja tärkeimpiin suuntauksiin sekä kehittää opiskelijan kykyä tunnistaa, analysoida ja ymmärtää erilaisia lähestymistapoja kielifilosofiaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot kielifilosofiasta.

Innehåll

Kurssilla perehdytään systemaattisesti kysymyksiin, jotka liittyvät kielen ymmärryksen yleisimpiin ja abstraktisimpiin aspekteihin kuten: kielen ja maailman välinen suhde; merkityksen ja representaation luonne; merkityksen, totuuden ja tiedon väliset suhteet; merkityksen rooli kommunikaatiossa, jne. Opintojaksossa käsitellään kielifilosofian peruskäsitteistöä, ongelmia ja ratkaisuyrityksiä.

Studiematerial

  • Lycan, W. (2008): Philosophy of Language: A Contemporary Introduction, 2nd ed., New York, NY: Routledge.
  • Morris, M. (2007): An Introduction to Philosophy of Language, Cambridge: Cambridge University Press.
  • Järvenkylä, J. & Kortelainen, I. (toim.) (2013): Tavallisen kielen filosofia, Helsinki: Gaudeamus.

Bedömningsmetoder och kriterier

Luentokurssi + oheislukemisto / kirjatentti. Yleinen asteikko: 0–5.

Studieavsnittets form

Luentokurssin ja siihen liittyvän oheislukemiston loppukuulustelu tai kirjallisuuskuulustelu Examinarium-tentissä.