Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
1.1.2020 kl. 09:00 - 31.5.2020 kl. 23:59

Tidsschema

Anmäl dig först till tentamen i WebOodi. Sedan boka tid och plats till tentamen i Examinarium.

Beskrivning

Tavoitteena on perehdyttää opiskelija mielenfilosofian peruskäsitteisiin, ongelmiin ja tärkeimpiin suuntauksiin sekä kehittää opiskelijan kykyä analysoida ja ymmärtää erilaisia lähestymistapoja mielenfilosofiaan. Opiskelija pystyy ymmärtämään ja analysoimaan mielen filosofisen tutkimuksen tämänhetkistä kenttää sekä sitä, minkälaiset kysymykset, metodit ja argumentaatiotavat kuuluvat alaan.

Opintojaksossa käydään läpi mielenfilosofian systemaattisia peruskäsitteitä, ongelmia ja historiallisesti tärkeimpiä suuntauksia, kuten dualismi, behaviorismi, identiteettiteoria, funktionalismi. Aihepiireistä tärkeitä ovat mm. mentaalinen kausaatio, tietoisuus, intentionaalisuus, internalismi ja eksternalismi, sekä tekoälyn filosofia.

Examinarium-tenter ordnas under perioden 16.3–31.5.2020 genom alternativa prestationssätt. Anmäl dig till tenten i WebOodi under anmälan men ta kontakt med ansvarslärare eller granska kurssidan för närmare instruktioner för det alternativa prestationssättet. (OBS! Anmäl dig inte i Examinarium och boka inte en tentamenstid för att avlägga en Examinarium-tent.)

Jos opintojakso suoritetaan Examinariumtentissä, tentitään

 • J. Kim, Philosophy of Mind, Third edition, 2011 (3 op)
 • sekä seuraavat artikkelit (A + B, 2 op)
  • A) Teoksesta D.J. Chalmers (toim.) Philosophy of Mind: Classical and Contemporary readings:
   • G. Ryle, Descartes myth ;
   • R. Carnap, Psychology in Physical Language ;
   • J. J. C. Smart, Sensations and Brain Processes ;
   • H. Putnam, The Nature of Mental States ;
   • N. Block, Troubles with Functionalism ;
   • D. Davidson, Mental Events ;
   • N. Block, Concepts of Consciousness ;
   • T. Nagel, "What is it like to be a bat";
   • D. Chalmers, "Consciousness and its place in nature";
   • J. R. Searle, "Can computers think?"
  • B) Teoksesta M. Velmans ja S. Schneider (toim.) The Blackwell Companion to Consciousness: S. Gallagher, "Phenomenological approaches to consciousness".

Arviointi asteikolla 0-5. Arviointikriteerit perustuvat osaamistavoitteisiin. Arviointi perustuu kirjallisiin ja suullisiin tehtäviin tai Examinariumtenttiin.

Luentokurssin ja siihen liittyvän oheislukemiston loppukuulustelu tai kirjallisuuskuulustelu Examinariumtentissä.