Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
1.10.2019 kl. 09:00 - 5.11.2019 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 29.10.2019
16:15 - 17:45
tors 31.10.2019
16:15 - 17:45
tis 5.11.2019
16:15 - 17:45
tors 7.11.2019
16:15 - 17:45
tis 12.11.2019
16:15 - 17:45
tors 14.11.2019
16:15 - 17:45
tis 19.11.2019
16:15 - 17:45
tors 21.11.2019
16:15 - 17:45
tis 26.11.2019
16:15 - 17:45
tors 28.11.2019
16:15 - 17:45
tis 3.12.2019
16:15 - 17:45
tors 5.12.2019
16:15 - 17:45
tis 10.12.2019
16:15 - 17:45
tors 12.12.2019
16:15 - 17:45

Beskrivning

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien KO; valinnainen kaikille Helsingin yliopiston opiskelijoille.

Suomi 1A tai vastaavat tiedot ja taidot.

Kurssin suorittamisen jälkeen

 • osaat kertoa päivittäisestä elämästäsi ja asumisestasi
 • pystyt osallistumaan kurssin aihepiirejä koskevaan hyvin yksinkertaiseen keskusteluun puhekumppanin tuella
 • pystyt löytämään keskeisimmät tarvitsemasi tiedot kurssin aihepiiriin liittyvistä lyhyistä teksteistä (esim. ilmoituksista)
 • pystyt toimimaan tavallisissa, rutiininomaisissa palvelutilanteissa ja tiedustelemaan keskeisimpiä asioita
 • tiedät joitakin suomalaisen arkielämän ja asumiskulttuurin keskeisimpiä piirteitä.

Kurssi järjestetään lukuvuosittain.

 • yksinkertaisten keskustelujen ja rutiininomaisten palvelutilanteiden harjoittelu
 • arkielämän perussanastoa (päivärutiinit, kellonajat, asuminen, matkustaminen, vapaa-aika, kaupassa ja hotellissa asiointi)
 • kielen perusrakenteita (verbintaivutus ja verbityypit, paikallissijat, sinä-imperatiivi, yleisimpiä sanatyyppejä, demonstratiivipronominit)
 • Kurssiin kuuluu kontaktiopetusta, pari- ja ryhmätöitä sekä itsenäistä työskentelyä.
 • Opiskelijalta odotetaan aktiivisuutta tunneilla ja kotitehtävien tekemistä.
 • Vahva suositus on 80 % osallistuminen tunneille.

Kirjalliset ja suulliset tehtävät kurssin aikana, mahdolliset välitentit ja lopputentti. Tentit voivat olla kirjallisia tai suullisia.

 • Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.
 • Arviointi perustuu lopputenttiin ja mahdollisiin kurssitehtäviin sekä osallistumiseen kurssin aikana.
 • Osasuoritusten vaikutus kokonaisarvosanaan ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Tavoitetaitotaso: A1.2

Kurssi, ei kirjatenttivaihtoehtoa.