Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
15.8.2017 kl. 09:00 - 12.12.2017 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 12.9.2017
18:15 - 19:45
tis 19.9.2017
18:15 - 19:45
tis 26.9.2017
18:15 - 19:45
tis 3.10.2017
18:15 - 19:45
tis 10.10.2017
18:15 - 19:45
tis 17.10.2017
18:15 - 19:45
tis 31.10.2017
18:15 - 19:45
tis 7.11.2017
18:15 - 19:45
tis 14.11.2017
18:15 - 19:45
tis 21.11.2017
18:15 - 19:45
tis 28.11.2017
18:15 - 19:45
tis 5.12.2017
18:15 - 19:45
tis 12.12.2017
18:15 - 19:45

Beskrivning

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien KO; valinnainen kaikille Helsingin yliopiston opiskelijoille.

FINN-114, 3 op

Kurssin suorittamisen jälkeen

 • osaat ääntää suomea
 • ymmärrät kurssin aihealueiden sanastoa
 • osaat esitellä ja kertoa itsestäsi ja perheestäsi perustietoja
 • pystyt selviytymään suomeksi tavallisimmissa asiointitilanteissa sekä joissakin usein toistuvissa sosiaalisissa tilanteissa
 • osaat laatia lyhyitä viestejä jokapäiväisistä aiheista
 • tiedät joitakin suomalaisen arkielämän ja kulttuurin keskeisimpiä piirteitä.

FINN-114, 5 op

Kurssin suorittamisen jälkeen

 • osaat ääntää suomea
 • ymmärrät kurssin aihealueiden sanastoa
 • osaat kertoa itsestäsi ja perheestäsi perustietoja ja kertoa päivittäisestä elämästäsi
 • pystyt toimimaan rutiininomaisissa palvelutilanteissa ja joissakin usein toistuvissa sosiaalisissa tilanteissa
 • osaat laatia lyhyitä viestejä jokapäiväisistä aiheista
 • pystyt löytämään keskeisimmät tarvitsemasi tiedot kurssin aihepiiriin liittyvistä lyhyistä teksteistä (esim. ilmoituksista)
 • tiedät joitakin suomalaisen arkielämän ja kulttuurin keskeisimpiä piirteitä.

Kurssi järjestetään joka lukukausi.

Aihepiirejä ovat mm. esittäytyminen, tervehdysfraasit, perhe, ruoka, kaupassa asiointi, aika, sää, liikkuminen ja lähiympäristö. Kontaktiopetuksen lisäksi annetaan paljon kotitehtäviä. Kursseilla harjoitellaan yksinkertaisia arkikeskusteluja. Tavoitteena on tutustuttaa opiskelijaa suomen kielen perusrakenteiden lisäksi myös jonkin verran suomalaiseen elämäntapaan. Kaikkien vaihto-opiskelijoiden kannattaa tutustua verkkomateriaaliin A Taste of Finnish http://tasteoffinnish.fi/. Kurssi arvioidaan loppukokeen perusteella asteikolla 0–5. Loppukokeeseen voi osallistua vain, jos on ollut kurssilla läsnä vähintään 50 %. Säännöllinen osallistuminen opetukseen (yli 80 %) on erittäin suositeltavaa.

Lisätietoa kurssista: http://www.helsinki.fi/fus/studying/finnishforinternationalstudents.html.

The topics of the course range from introducing and telling about oneself to greetings, family, food, shopping, weather and telling the time. In addition to contact lessons, students are responsible for homework. The course also includes exercises on everyday conversations. The topics also include daily activities, living, transport and the immediate surroundings. The aim is to introduce students not only to the basic structures of Finnish, but also to the Finnish way life. The course will be assessed on the basis of a final examination on a scale of 0–5. Please note that one can only attend the final exam if one has participated in at least 50 % of the course. Regular class attendance (over 80%) is highly recommended. All the students are supposed to familiarize with A Taste of Finnish http://tasteoffinnish.fi/ before the course starts. More information about the course: http://www.helsinki.fi/fus/studying/finnishforinternationalstudents.html.

 • Kurssiin kuuluu kontaktiopetusta, pari- ja ryhmätöitä sekä itsenäistä työskentelyä.
 • Opiskelijalta odotetaan aktiivisuutta tunneilla ja kotitehtävien tekemistä.
 • Vahva suositus on 80 % osallistuminen tunneille.
 • Kurssin suorittaminen edellyttää vähintään 50 % osallistumista.

Kirjalliset ja suulliset tehtävät kurssin aikana, mahdolliset välitentit ja lopputentti. Tentit voivat olla kirjallisia tai suullisia.

 • Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.
 • FINN-114, 3 op: Arviointi perustuu lopputenttiin ja mahdollisiin kurssitehtäviin sekä osallistumiseen kurssin aikana.
 • FINN-114, 5 op: Arviointi perustuu mahdollisiin välitentteihin ja lopputenttiin sekä mahdollisiin kurssitehtäviin sekä osallistumiseen kurssin aikana.
 • Osasuoritusten vaikutus kokonaisarvosanaan ilmoitetaan kurssin alkaessa.

FINN-114, 3 op: Tavoitetaitotaso: A1.1

FINN-114, 5 op: Tavoitetaitotaso: A1.2

Kurssi, ei kirjatenttivaihtoehtoa.