Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
11.12.2018 kl. 09:00 - 28.4.2019 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 14.1.2019
18:15 - 19:45
mån 21.1.2019
18:15 - 19:45
mån 28.1.2019
18:15 - 19:45
mån 4.2.2019
18:15 - 19:45
mån 11.2.2019
18:15 - 19:45
mån 18.2.2019
18:15 - 19:45
mån 25.2.2019
18:15 - 19:45
mån 11.3.2019
18:15 - 19:45
mån 18.3.2019
18:15 - 19:45
mån 25.3.2019
18:15 - 19:45
mån 1.4.2019
18:15 - 19:45
mån 8.4.2019
18:15 - 19:45
mån 15.4.2019
18:15 - 19:45
mån 29.4.2019
18:15 - 19:45

Övrig undervisning

14.01. - 25.02.2019 mån 18.15-19.45
11.03. - 15.04.2019 mån 18.15-19.45
29.04. - 29.04.2019 mån 18.15-19.45
Tanja Asikainen-Kunnari
Undervisningsspråk: Finska
11.09. - 16.10.2018 tis 12.15-13.45
30.10. - 11.12.2018 tis 12.15-13.45
Tanja Asikainen-Kunnari
Undervisningsspråk: Finska
10.09. - 15.10.2018 mån 16.15-17.45
29.10. - 10.12.2018 mån 16.15-17.45
Henni Laitala
Undervisningsspråk: Finska
12.09. - 17.10.2018 ons 18.15-19.45
31.10. - 12.12.2018 ons 18.15-19.45
Ralitsa Petrunova
Undervisningsspråk: Finska

Beskrivning

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien KO; valinnainen kaikille Helsingin yliopiston opiskelijoille.

FINN-114, 3 op

Kurssin suorittamisen jälkeen

 • osaat ääntää suomea
 • ymmärrät kurssin aihealueiden sanastoa
 • osaat esitellä ja kertoa itsestäsi ja perheestäsi perustietoja
 • pystyt selviytymään suomeksi tavallisimmissa asiointitilanteissa sekä joissakin usein toistuvissa sosiaalisissa tilanteissa
 • osaat laatia lyhyitä viestejä jokapäiväisistä aiheista
 • tiedät joitakin suomalaisen arkielämän ja kulttuurin keskeisimpiä piirteitä.

FINN-114, 5 op

Kurssin suorittamisen jälkeen

 • osaat ääntää suomea
 • ymmärrät kurssin aihealueiden sanastoa
 • osaat kertoa itsestäsi ja perheestäsi perustietoja ja kertoa päivittäisestä elämästäsi
 • pystyt toimimaan rutiininomaisissa palvelutilanteissa ja joissakin usein toistuvissa sosiaalisissa tilanteissa
 • osaat laatia lyhyitä viestejä jokapäiväisistä aiheista
 • pystyt löytämään keskeisimmät tarvitsemasi tiedot kurssin aihepiiriin liittyvistä lyhyistä teksteistä (esim. ilmoituksista)
 • tiedät joitakin suomalaisen arkielämän ja kulttuurin keskeisimpiä piirteitä.

Kurssi järjestetään joka lukukausi.

FINN-114, 3 op

 • rutiininomaisia sosiaalisia ja palvelutilanteita
 • arkielämän perussanastoa (tervehdykset ja tutustuminen, maat ja kansallisuudet sekä kielet, lukusanat, ajanilmaisuja, kellonajat, sää, ruoka, opiskelu, perhe)
 • kielen perusrakenteita (äänteet, vokaaliharmonia, kysymys- ja vastauslause, yksikön partitiivi ja genetiivi, omistusrakenne (-lla on), verbityypit ja verbintaivutus
 • suomalaiseen elämään ja kulttuuriin tutustumista

FINN-114, 5 op

 • yksinkertaisten keskustelujen ja rutiininomaisten palvelutilanteiden harjoittelua
 • arkielämän perussanastoa (tervehdykset ja tutustuminen, maat ja kansallisuudet sekä kielet, lukusanat, ajanilmaisuja, kellonajat, sää, ruoka, opiskelu, perhe, päivärutiinit, matkustaminen, vapaa-aika, kaupassa ja ravintolassa asiointi)
 • kielen perusrakenteita (äänteet, vokaaliharmonia, KPT-vaihtelu, kysymys- ja vastauslause, yksikön partitiivi ja genetiivi, omistusrakenne (-lla on), verbintaivutus ja verbityypit, paikallissijat, sinä-imperatiivi, yleisimpiä sanatyyppejä, demonstratiivipronominit)
 • suomalaiseen elämään ja kulttuuriin tutustumista
 • Kurssiin kuuluu kontaktiopetusta, pari- ja ryhmätöitä sekä itsenäistä työskentelyä.
 • Opiskelijalta odotetaan aktiivisuutta tunneilla ja kotitehtävien tekemistä.
 • Vahva suositus on 80 % osallistuminen tunneille.
 • Kurssin suorittaminen edellyttää vähintään 50 % osallistumista.

Kirjalliset ja suulliset tehtävät kurssin aikana, mahdolliset välitentit ja lopputentti. Tentit voivat olla kirjallisia tai suullisia.

 • Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.
 • FINN-114, 3 op: Arviointi perustuu lopputenttiin ja mahdollisiin kurssitehtäviin sekä osallistumiseen kurssin aikana.
 • FINN-114, 5 op: Arviointi perustuu mahdollisiin välitentteihin ja lopputenttiin sekä mahdollisiin kurssitehtäviin sekä osallistumiseen kurssin aikana.
 • Osasuoritusten vaikutus kokonaisarvosanaan ilmoitetaan kurssin alkaessa.

FINN-114, 3 op: Tavoitetaitotaso: A1.1

FINN-114, 5 op: Tavoitetaitotaso: A1.2

Kurssi, ei kirjatenttivaihtoehtoa.