Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
4.3.2020 kl. 09:00 - 24.3.2020 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien KO; valinnainen kaikille Helsingin yliopiston opiskelijoille.

Suomi 1B tai vastaavat tiedot ja taidot.

Kurssin suorittamisen jälkeen

 • osaat puhua ruoasta ja asioida ravintolassa
 • osaat kertoa tavallisesta työ- tai opiskelupäivästäsi
 • osaat kertoa menneistä tapahtumista
 • pystyt osallistumaan kurssin aihepiirejä koskevaan yksinkertaiseen keskusteluun ja osaat ilmaista mielipiteesi
 • pystyt kysymään tietä ja ymmärtämään yksinkertaiset reittiohjeet
 • ymmärrät ja osaat kirjoittaa lyhyitä työ- tai opiskelupäivän tilanteisiin liittyviä viestejä
 • tiedät joitakin puhekielen keskeisimpiä piirteitä
 • tunnet perusasioita suomalaisesta työelämästä ja vierailutavoista.

Kurssi järjestetään lukuvuosittain.

 • yksinkertaisten sosiaalisten tilanteiden ja asiointikeskustelujen harjoittelu
 • arkielämän perussanastoa (ruoka, juhlat, tien kysyminen ja neuvominen, työ, opiskelu, ravintolassa asiointi, matkailu, vaatteet)
 • kielen perusrakenteita (ainesanat ja partitiivi, postpositiot, objekti, myönteinen imperfekti, mennään-rakenne, tavallisimpien verbien rektioita)
 • puhekielen keskeisimpiin piirteisiin tutustuminen
 • Kurssiin kuuluu kontaktiopetusta, pari- ja ryhmätöitä sekä itsenäistä työskentelyä.
 • Opiskelijalta odotetaan aktiivisuutta tunneilla ja kotitehtävien tekemistä.
 • Vahva suositus on 80 % osallistuminen tunneille.

Kirjalliset ja suulliset tehtävät kurssin aikana, mahdolliset välitentit ja lopputentti. Tentit voivat olla kirjallisia tai suullisia.

 • Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.
 • Arviointi perustuu lopputenttiin ja mahdollisiin kurssitehtäviin sekä osallistumiseen kurssin aikana.
 • Osasuoritusten vaikutus kokonaisarvosanaan ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Tavoitetaitotaso: A1.3

Kurssi, ei kirjatenttivaihtoehtoa.