Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlatsTilläggsuppgifter
tors 7.9.2017
16:15 - 17:45
tors 14.9.2017
16:15 - 17:45
tors 21.9.2017
16:15 - 17:45
tors 28.9.2017
16:15 - 17:45
tors 5.10.2017
16:15 - 17:45
tors 12.10.2017
16:15 - 17:45
tors 19.10.2017
16:15 - 17:45
tors 2.11.2017
16:15 - 17:45
tors 9.11.2017
16:15 - 17:45
tors 16.11.2017
16:15 - 17:45
tors 23.11.2017
16:15 - 17:45
tors 30.11.2017
16:15 - 17:45
tors 7.12.2017
16:15 - 17:45
tors 14.12.2017
16:15 - 17:45
tors 18.1.2018
16:15 - 17:45
tors 25.1.2018
16:15 - 17:45
tors 1.2.2018
16:15 - 17:45
tors 8.2.2018
16:15 - 17:45
tors 15.2.2018
16:15 - 17:45
tors 22.2.2018
16:15 - 17:45
tors 1.3.2018
16:15 - 17:45
tors 15.3.2018
16:15 - 17:45
tors 22.3.2018
16:15 - 17:45
tors 5.4.2018
16:15 - 17:45
tors 12.4.2018
16:15 - 17:45
tors 19.4.2018
16:15 - 17:45
tors 26.4.2018
16:15 - 17:45
tors 3.5.2018
16:15 - 17:45

Beskrivning

Tieteellinen kirjoittaminen ja esiintymistaidot.

Seminaarin tavoitteena on, että sen suorittanut opiskelija

  • osaa ottaa vastaan palautetta omasta työstään ja antaa sitä muille rakentavasti
  • kykenee osallistumaan tieteelliseen keskusteluun ja perustelemaan tutkimuksellisia ratkaisujaan
  • tuntee oman tieteenalansa ajankohtaista keskustelua omaa tutkimusaihettaan laajemmin
  • toimii eettisesti vastuullisesti ja hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti
  • hallitsee hyvät argumentaatio- ja vuorovaikutustaidot

Seminaari suositellaan aloitettavaksi heti opintojen alussa. Seminaarityöskentelyn suositellaan jatkuvan läpi jatko-opintojen.

Seminaari perustuu väitöskirjakäsikirjoituksen prosessikirjoittamiseen, vertaiskommentointiin ja tutkimuskysymysten ja -prosessin pohtimiseen. Säännöllisesti kokoontuva seminaari edellyttää aktiivista osallistumista: oman työn esittelyä sen eri vaiheissa sekä muiden töiden kommentointia. Seminaari tukee väitöskirjan tekijöitä tohtorikoulutuksen alusta väitöskirjan valmistumiseen.

Opintojaksolla käytetään opiskelumenetelmiä, jotka edesauttavat itsenäisen ja kriittisen tutkijanotteen rakentumista ja oman tutkimusalan syvempää ymmärrystä.

Jatko-opintojen opintojaksot arvioidaan pääsääntöisesti kaksiportaisella asteikolla hylätty - hyväksytty. Kurssimuotoisen opetuksen osalta arvosteluasteikko ilmoitetaan erikseen.

5op tai 10 op. Seminaarin laajuus vaihtelee tieteenaloittain.

Jatko-opiskelijalta edellytetään aktiivista osallistumista seminaariin mieluiten koko jatko-opiskelun ajan. Hänen tulee esittää seminaarissa kirjallisesti tutkimuksen etenemistä vähintään kolme kertaa (esimerkiksi tutkimussuunnitelma ja dispositio sekä kaksi käsittelylukua tai artikkelia). Lisäksi hänen tulee kommentoida muiden seminaarilaisten esitelmiä ja osallistua aktiivisesti keskusteluun.

Seminaarista vastaava oppialan professori.