Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 10.9.2018
14:15 - 15:45
mån 17.9.2018
14:15 - 15:45
mån 24.9.2018
14:15 - 15:45
mån 1.10.2018
14:15 - 15:45
mån 8.10.2018
14:15 - 15:45
mån 15.10.2018
14:15 - 15:45
mån 29.10.2018
14:15 - 15:45
mån 5.11.2018
14:15 - 15:45
mån 12.11.2018
14:15 - 15:45
mån 19.11.2018
14:15 - 15:45
mån 26.11.2018
14:15 - 15:45
mån 3.12.2018
14:15 - 15:45
mån 10.12.2018
14:15 - 15:45
mån 14.1.2019
14:15 - 15:45
mån 21.1.2019
14:15 - 15:45
mån 28.1.2019
14:15 - 15:45
mån 4.2.2019
14:15 - 15:45
mån 11.2.2019
14:15 - 15:45
mån 18.2.2019
14:15 - 15:45
mån 25.2.2019
14:15 - 15:45
mån 11.3.2019
14:15 - 15:45
mån 18.3.2019
14:15 - 15:45
mån 25.3.2019
14:15 - 15:45
mån 1.4.2019
14:15 - 15:45
mån 8.4.2019
14:15 - 15:45
mån 15.4.2019
14:15 - 15:45
mån 29.4.2019
14:15 - 15:45

Beskrivning

Tieteellinen kirjoittaminen ja esiintymistaidot.

Seminaarin tavoitteena on, että sen suorittanut opiskelija

  • osaa ottaa vastaan palautetta omasta työstään ja antaa sitä muille rakentavasti
  • kykenee osallistumaan tieteelliseen keskusteluun ja perustelemaan tutkimuksellisia ratkaisujaan
  • tuntee oman tieteenalansa ajankohtaista keskustelua omaa tutkimusaihettaan laajemmin
  • toimii eettisesti vastuullisesti ja hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti
  • hallitsee hyvät argumentaatio- ja vuorovaikutustaidot

Seminaari suositellaan aloitettavaksi heti opintojen alussa. Seminaarityöskentelyn suositellaan jatkuvan läpi jatko-opintojen.

Seminaari perustuu väitöskirjakäsikirjoituksen prosessikirjoittamiseen, vertaiskommentointiin ja tutkimuskysymysten ja -prosessin pohtimiseen. Säännöllisesti kokoontuva seminaari edellyttää aktiivista osallistumista: oman työn esittelyä sen eri vaiheissa sekä muiden töiden kommentointia. Seminaari tukee väitöskirjan tekijöitä tohtorikoulutuksen alusta väitöskirjan valmistumiseen.

Opintojaksolla käytetään opiskelumenetelmiä, jotka edesauttavat itsenäisen ja kriittisen tutkijanotteen rakentumista ja oman tutkimusalan syvempää ymmärrystä.

Jatko-opintojen opintojaksot arvioidaan pääsääntöisesti kaksiportaisella asteikolla hylätty - hyväksytty. Kurssimuotoisen opetuksen osalta arvosteluasteikko ilmoitetaan erikseen.

5op tai 10 op. Seminaarin laajuus vaihtelee tieteenaloittain.

Jatko-opiskelijalta edellytetään aktiivista osallistumista seminaariin mieluiten koko jatko-opiskelun ajan. Hänen tulee esittää seminaarissa kirjallisesti tutkimuksen etenemistä vähintään kolme kertaa (esimerkiksi tutkimussuunnitelma ja dispositio sekä kaksi käsittelylukua tai artikkelia). Lisäksi hänen tulee kommentoida muiden seminaarilaisten esitelmiä ja osallistua aktiivisesti keskusteluun.

Seminaarista vastaava oppialan professori.