Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Kvantfysikens tillämpningar II - Det fasta tillståndet och elementarpartiklar 5 Cr Tentamen 21.5.2021 - 21.5.2021
Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Kvantfysikens tillämpningar II - Det fasta tillståndet och elementarpartiklar 5 Cr Tentamen 16.4.2021 - 16.4.2021
Kvantfysikens tillämpningar II - Det fasta tillståndet och elementarpartiklar 5 Cr Allmän tent 22.1.2021 - 22.1.2021
Kvantfysikens tillämpningar II - Det fasta tillståndet och elementarpartiklar 5 Cr Tentamen 4.12.2020 - 4.12.2020
Kvantfysikens tillämpningar II - Det fasta tillståndet och elementarpartiklar 5 Cr Tentamen 11.9.2020 - 11.9.2020
Kvantfysikens tillämpningar II - Det fasta tillståndet och elementarpartiklar 5 Cr Föreläsningskurs 2.9.2020 - 21.10.2020
Inställd Kvantfysikens tillämpningar II - Det fasta tillståndet och elementarpartiklar 5 Cr Allmän tent 8.5.2020 - 8.5.2020
Inställd Kvantfysikens tillämpningar II - Det fasta tillståndet och elementarpartiklar 5 Cr Allmän tent 17.4.2020 - 17.4.2020
Kvantfysikens tillämpningar II - Det fasta tillståndet och elementarpartiklar 5 Cr Allmän tent 17.1.2020 - 17.1.2020
Kvantfysikens tillämpningar II - Det fasta tillståndet och elementarpartiklar 5 Cr Allmän tent 13.12.2019 - 13.12.2019
Kvantfysikens tillämpningar II - Det fasta tillståndet och elementarpartiklar 5 Cr Allmän tent 13.9.2019 - 13.9.2019
Kvantfysikens tillämpningar II - Det fasta tillståndet och elementarpartiklar 5 Cr Föreläsningskurs 9.9.2019 - 23.10.2019
Kvantfysikens tillämpningar II - Det fasta tillståndet och elementarpartiklar 5 Cr Allmän tent 10.5.2019 - 10.5.2019
Kvantfysikens tillämpningar II - Det fasta tillståndet och elementarpartiklar 5 Cr Allmän tent 12.4.2019 - 12.4.2019
Kvantfysikens tillämpningar II - Det fasta tillståndet och elementarpartiklar 5 Cr Allmän tent 18.1.2019 - 18.1.2019
Kvantfysikens tillämpningar II - Det fasta tillståndet och elementarpartiklar 5 Cr Allmän tent 7.12.2018 - 7.12.2018
Kvantfysikens tillämpningar II - Det fasta tillståndet och elementarpartiklar 5 Cr Allmän tent 14.9.2018 - 14.9.2018
Kvantfysikens tillämpningar II - Det fasta tillståndet och elementarpartiklar 5 Cr Föreläsningskurs 10.9.2018 - 25.10.2018
Kvantfysikens tillämpningar II - Det fasta tillståndet och elementarpartiklar 5 Cr Föreläsningskurs 6.9.2017 - 27.10.2017

Målgrupp

Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper ansvarar för studieavsnittet.

Studieavsnittet hör till ämnesstudier i fysik (FYS2600, obligatorisk).

Den erbjuds också till studerande från andra utbildningsprogram.

Tidigare studier eller kunskaper

Kunskapsmål

Lära sig:

 • kristallstrukturer, gitter och millerindex, samt grunderna för röntgendiffraktion
 • elektronstrukturen och olika modeller för att beskriva den
 • de viktigaste koncepten inom kvantfysiken, såsom ledare, halvledare, isolatorer och supraledare
 • atomkärnans egenskaper och olika modeller för kärnan
 • radioaktivitet och kärnreaktioner
 • standardmodeller samt partiklar och konserveringslagarna
 • grunderna för Feynmandiagram, kvantfältteorin och modeller utöver standardmodellen
 • acceleratorer och hur de kan användas inom partikelfysiken

Timing

Studieavsnittet ordnas varje hösttermin, periodi I.

Rekommenderad tidpunkt: Tredje studieåret, period I, efter avläggandet av kursen "Kvantfysikens tillämpningar I - Atomer och molekyler".

Innehåll

Fasta tillståndets fysik: kristallstrukturer, gitter, millerindex, röntgendiffraktion, ledare, halvledare, isolatorer och supraledare

Atomkärnan och kärnprocesser: atomkärnan, kärnmodeller, radioaktivitet och kärnreaktioner

Partikelfysik: standardmodellen, partiklar, konserveringslagar, teoretiska stukturen, modeller utöver standardmodellen och acceleratorer

Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet

Närundervisning där materialet gås igenom

Räkneövningar som behandlar det som gåtts igenom

Presentationer som fördjupar kunnandet i aktuella ämnen relaterat till kursen

Studiematerial

Kurskompendiet samt föreläsningsanteckningarna

Övrig läsning:

 • Brehm & Mullin: Introduction to the structure of matter
 • Ashcroft & Mermin, Solid State Physics
 • Kittel, Introduction to Solid State Physics

Bedömningsmetoder och kriterier

Tent 60%

Räkneövningar 25%

Presentation 15%

Studieavsnittets form

Närundervisning 2 gånger i veckan (ca 14 gånger)

Räkneövningar 1 gång i veckan (ca 5 gånger)

15 minuters presentation om något fenomen som är relaterat till kursen (1 per deltagare)

Tent (i slutet av kursen)