Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
18.9.2019 kl. 08:00 - 8.10.2019 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
fre 18.10.2019
12:00 - 16:00

Beskrivning

Geotieteiden kandiohjelman opiskelijoille pakollinen opintojakso. Kuuluu koulutusohjelman aineopintoihin.

Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Kaikki muut Geotieteiden kandiohjelman kurssit

Kandidaattitentti kattaa koko geotieteiden kandiohjelman sisällön kertaavassa mielessä, joten tentin sisältöön kuuluu kaikkien Geotieteiden kandiohjelman kurssien osaamistavoitteiden yhdistelmä.

Suositellaan suoritettavaksi opintojen kolmantena vuotena.

Opintojakso järjestetään periodissa 4.

Maapallon rakenne, koostumus, geologiset prosessit ja aikakäsitys, elämän kehitys, ja ihmisen vaikutus planeettamme nykytilaan.

Tarbuck, E. J. & Tasa, D. 2017. Earth: An introduction to physical geology. Twelfth edition, Global edition. Harlow: Pearson Education Limited.

Kirjastosta

ja myös e-kirjana.

Masterin Geology (Pearson) digitaalinen oppimisympäristö.

Lopputentti mahdollisesti Pearsonin Mastering Geology-verkkosovelluksella yleisessä tentti, arvostelu hyl, 1-5/5

Mastering Geology- tehtävien itsenäinen suorittaminen tietokoneella ja siihen linkitetty E-kirja: Earth, an Introduction to Physical Geology.