Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
20.10.2020 kl. 10:00 - 24.11.2020 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Students of the Global Governance Law and International Business Law programmes, OTM, ON, Law exchange students

No prerequisites

The course is designed to give the students an understanding of how European law operates and affects national legal orders. The student will gain basic knowledge of the constitutional and institutional structures of the EU and its legal order. The student is familiar with the EU’s objectives and the main principles guiding its work.

After the course, the student is able to identify and use EU legal sources for the purposes of solving a legal problem and will have the capacity to solve cases that presume basic knowledge of EU law.

1. What is EU law? What is the EU’s own legal order and what are the sources of EU law?

2. Where does EU law come from? The EU institutions and EU decision-making

3. The principle of allocated powers: What can the EU regulate? What belongs to the Member States?

4. When EU law becomes domestic law: The Member State and EU institutional duties in implementing EU legislation

Courts and legal remedies in the EU. What does the CJEU do and what is the role of national courts? What other remedies does EU law recognize?

ON-opiskelijat: Tenttikysymykset ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, ja voit myös vastata näillä kielillä.

The exam questions for LLB students are in Finnish, Swedish and English, and everyone else will do the exam in English.

Allan Rosas and Lorna Armati, EU Constitutional Law. An Introduction (Hart Publishing, 3rd edition 2018), pp. 1-176, 270-294.

Treaty on European Union

Treaty on Functioning of the European Union

EU Charter for Fundamental Rights

The Constitution of Finland (1.6.1999/731), Chapter 8 - International relations

The course will consist of both lectures and seminar-type workshops prepared in groups. Independent work outside the class is required.

Written exam (0-5), final exam (pass/fail), workshop assignments (pass/fail)

  • Anmäl dig till den allmänna tentamen senast 10 dagar före tentamen. Anmälningen kan annulleras i WebOodi medan anmälningstiden pågår.
  • Kom till tentamen i god tid. Speciellt vid stora tentamina börjar man dela ut frågorna redan före den annonserade tiden för tentamens början så att tentamen kan börja i tid. En studerande som anländer senare än en halv timme efter den annonserade tiden då tentamen ska börja släpps inte in i salen.
  • Efter tentamen ska du lämna in alla svarspappren till övervakaren, även om du inte har svarat på alla frågor. Lämna in också alla konceptpapper.
  • Bevisa din identitet för övervakaren med ett giltigt ID-kort som är försett med fotografi. Det kan vara ett studentkort, körkort, officiellt ID-kort eller pass. Om du använder ett elektroniskt studentkort, kan du hämta mobiltelefonen efter du har slutit skriva examen. Följ övervakarens instruktioner.
  • Om du behöver specialarrangemang i tentamen ska du informera studentservicen per e-post på adressen specialneeds@helsinki.fi minst 10 dagar före tentamenstillfället.

Lectures, workshops, written exam, final exam and written workshop assignments