Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
13.8.2019 kl. 09:00 - 10.9.2019 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 3.9.2019
10:15 - 11:45
tors 5.9.2019
10:15 - 11:45
tis 10.9.2019
10:15 - 11:45
tors 12.9.2019
10:15 - 11:45
tis 17.9.2019
10:15 - 11:45
tors 19.9.2019
10:15 - 11:45
tors 26.9.2019
10:15 - 11:45
tis 1.10.2019
10:15 - 11:45
tors 3.10.2019
10:15 - 11:45
tis 8.10.2019
10:15 - 11:45
tors 10.10.2019
10:15 - 11:45
tis 15.10.2019
10:15 - 11:45

Material

Kursprogrammet (2019) för delen Antiken och medeltiden i grundkursen i historia.
Instruktioner för hemtentamen.
Diagram och kartor från föreläsningarnas Power point material (3.9, 5.9, 10.9, 19.9.)
Hemtentamen för antikavsnittet 24.9.

Instruktioner

Beskrivning

Studerandena väljs i följande ordning: 1) svenska linjens studerande och svenska biämnesstuderande, 2) finska linjens studerande och utbytesstuderande.

Inga tidigare studier krävs.

Förutom detta studieavsnitt ska studerande i kandidatprogrammet i historia som en del av sina grundstudier genomföra grundkurserna i tidigmodern tid och modern tid samt kursen Introduktion till historievetenskapen.

Efter genomfört studieavsnitt har studenten erhållit goda grundkunskaper i antikens och medeltidens historia, och har förutsättningar att fortsätta fördjupa sig i ämnet på ämnesstudienivå och övergå till att studera tidigmodern tid som också hör till grundstudierna i historia.

Det rekommenderas att studieavsnittet genomförs det första studieåret under första perioden.

Studieavsnittet ordnas som föreläsningsundervisning varje år på höstterminen, under första perioden.

I studieavsnittet tematiseras framför allt hur antikens värld utvecklades till medeltidens kultur.

I studieavsnittet tematiseras framför allt hur antikens värld utvecklades till medeltidens kultur.

Om studieavsnittet genomförs som litteraturtentamen ska man läsa följande litteraturen:

 • på finska
  • Price, Simon & Thoneman, Peter: Birth of Classical Europe. A History from Troy to Augustine.
  • Wickham, Chris: Medieval Europe. (Yale University Press 2016.)
  • Kallioinen, Mika: Kirkon ja kruunun välissä. (Edita 2000.)
 • på svenska
  • Valda delar ur Allmän historia 1–2 (Almqvist och Wiksell)
  • Valda delar ur Sveriges historia 600–1350 (Norstedts 2009)
  • Valda delar ur Harrison, Dick & Eriksson, Bo: Sveriges historia: 1350–1600 (Norstedts 2010)

I studieavsnittet används studiemetoder som underlättar förståelsen av historia som vetenskap. Utöver föreläsningsundervisningen fästs särskild uppmärksamhet på en interaktiv dialog med studerandena. Undervisningen i små grupper där studerandena deltar aktivt i diskussionerna och analyserar uppgifterna stöder lärandet, ökar förståelsen av de egna kunskaperna och utvecklar interaktionsfärdigheterna.

Studentens prestation bedöms utifrån närvaro, aktivitet och skriftliga uppgifter (t.ex. tentamen). Studieavsnittet bedöms med skalan 0 till 5.

Hemtentamen 24.9. för antikdelen och 17.10. för medeltidsdelen.

Studenten genomför studieavsnittet i första hand genom att delta i föreläsningsundervisningen. Till undervisningen hör också självständiga studier. Att delta i föreläsningsundervisningen förutsätter närvaro.

Studieavsnittet kan i undantagsfall genomföras som litteraturtentamen.

För studieavsnittet ansvarar professor Anu Lahtinen (på finska) och universitetslektor Henrika Tandefelt (på svenska).

Nya examensfordringar: HISK-120

Gamla examensfordringar: HHR111