Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
17.12.2019 kl. 09:00 - 7.1.2020 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
fre 17.1.2020
12:30 - 16:30

Beskrivning

Kandidatprogrammet i historia ansvarar för undervisningen i studieavsnittet. Studieavsnittet hör till studiehelheten grundstudier i historia.

Studieavsnittet är obligatoriskt för studerande i kandidatprogrammet i historia. Studieavsnittet kan också genomföras av studerande från andra utbildningsprogram som har erhållit rätten att genomföra studier i historia som valfria studier.

HISK-120 Antiken och medeltiden, HISK-131 Tidigmodern tid I, HISK-132 Tidigmodern tid II

Förutom detta studieavsnitt ska studerande i kandidatprogrammet i historia som en del av grundstudierna genomföra grundkurserna Antiken och medeltiden och Tidigmodern tid samt kursen Introduktion till historievetenskapen.

Efter genomfört studieavsnitt har studenten erhållit grundkunskaper i den moderna tidens historia. Hen kan beskriva och analysera fenomen och tankar typiska för den moderna tiden, och har tillräckliga kunskaper för att på ämnesstudienivå fördjupa sig i teman som behandlar den moderna tiden.

Det rekommenderas att studieavsnittet genomförs under under vårterminen det första studieåret.

Studieavsnittet ordnas som föreläsningsundervisning varje år på vårterminen.

I studieavsnittet granskas viktiga teman och utvecklingsprocesser under 1800- till 1900-talet och studenterna bekantar sig med både källmaterial och forskning som behandlar den moderna tiden.

På föreläsningskurserna meddelas om litteratur som ska tenteras separat.

Om studieavsnittet genomförs som litteraturtentamen ska man läsa följande litteraturen:

 • på finska
  • Alexander, R. S.: Europe’ uncertain path 1814–1914
  • Hobsbawm, Eric: Äärimmäisyyksien aika (Age of Extremes)
  • Jussila, Osmo & Hentilä, Seppo & Nevakivi, Jukka: Suomen poliittinen historia 1809–2009
 • på svenska
  • Alexander, R. S.: Europe’ uncertain path 1814–1914
  • Engman, Max: Språkfrågan. Finlandssvenskhetens uppkomst 1812-1922 (2016)
  • Meinander, Henrik: Finlands historia 4 (1999)

I studieavsnittet används studiemetoder som underlättar förståelsen av historia som vetenskap. Utöver föreläsningsundervisningen fästs särskild uppmärksamhet på en interaktiv dialog med studerandena.

Studentens prestation bedöms utifrån närvaro, aktivitet och skriftliga uppgifter (t.ex. tentamen). Studieavsnittet bedöms med skalan 0 till 5.

Studenten genomför studieavsnittet i första hand genom att delta i föreläsningsundervisningen och i undervisningen i små grupper. Att delta i föreläsningsundervisningen och undervisningen i små grupper förutsätter närvaro.

Det är i undantagsfall också möjligt att tentera kursen.

Tentatoren är universitetslektor Risto Marjomaa på finska och universitetslektor Henrika Tandefelt på svenska.