Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
4.5.2020 kl. 09:00 - 31.5.2020 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
ons 17.6.2020
10:00 - 14:00

Beskrivning

Kandidatprogrammet i historia ansvarar för undervisningen i studieavsnittet. Studieavsnittet hör till studiehelheten grundstudier i historia.

Studieavsnittet är obligatoriskt för studerande i kandidatprogrammet i historia. Studieavsnittet kan också genomföras av studerande från andra utbildningsprogram som har erhållit rätten att genomföra studier i historia som valfria studier.

HISK-120 Antiken och medeltiden, HISK-131 Tidigmodern tid I, HISK-132 Tidigmodern tid II

Förutom detta studieavsnitt ska studerande i kandidatprogrammet i historia som en del av sina grundstudier genomföra grundkurserna Antiken och medeltiden och Tidigmodern tid samt kursen Introduktion till historievetenskapen.

Efter genomfört studieavsnitt har studenten erhållit grundkunskaper i den moderna tidens historia och förstår fenomen och tankar från den moderna tiden. Hen har tillräckliga kunskaper för att på ämnesstudienivå fördjupa sig i teman som behandlar den moderna tiden.

Det rekommenderas att studieavsnittet genomförs under vårterminen det första studieåret.

Studieavsnittet ordnas som undervisning varje år på vårterminen.

I studieavsnittet granskas viktiga teman och utvecklingsprocesser under 1800- till 1900-talet, och studenterna bekantar sig med både källmaterial och forskning som behandlar den moderna tiden.

På föreläsningskurserna meddelas om litteratur som ska tenteras separat.

Om studieavsnittet genomförs som litteraturtentamen ska man läsa följande litteraturen:

 • på finska
  • Kolbe, Laura (toim.): Suomen kulttuurihistoriaa (osa 4)
  • Winders, James A.: European Culture since 1848. From Modern to Postmodern and Beyond.
  • Kaelble, Harmut: A Social History of Western Europe 1880-1980. (1990)
 • på svenska
  • Kolbe, Laura (toim.): Suomen kulttuurihistoriaa (osa 4)
  • Winders, James A.: European Culture since 1848. from Modern to Postmodern and Beyond (2001)
  • Kaelble, Harmut: A Social History of Western Europe 1880-1980. (1990)

I studieavsnittet används studiemetoder som underlättar förståelsen av historia som vetenskap. Utöver föreläsningsundervisningen fästs särskild uppmärksamhet på en interaktiv dialog med studerandena.

Studentens prestation bedöms utifrån närvaro, aktivitet och skriftliga uppgifter (t.ex. tentamen). Studieavsnittet bedöms med skalan 0 till 5.

Salitiedot vain suomenkielen tasokokeelle klo 10-12.

Studieavsnittet genomförs i första hand genom att delta i undervisningen. Arbetet förutsätter närvaro. Det är i undantagsfall också möjligt att tentera kursen.

Studerande från andra utbildningsprogram genomför alltid kursen med tentamen.

Tentatoren är universitetslektor Risto Marjomaa på finska och universitetslektor Henrika Tandefelt på svenska.