Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
11.2.2020 kl. 09:00 - 3.3.2020 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Kandidatprogrammet i historia ansvarar för undervisningen i studieavsnittet. Studieavsnittet hör till studiehelheten ämnesstudier i historia.

Studieavsnittet är valfritt för studerande i kandidatprogrammet i historia. Studieavsnittet kan också genomföras av studerande från andra utbildningsprogram som har erhållit rätten att genomföra studier i historia som valfria studier.

Inga tidigare studier.

Utöver detta studieavsnitt ska studerande i kandidatprogrammet i historia genomföra två valfria studieavsnitt som en del av de tematiska ämnesstudierna.

Genom att genomföra studieavsnittet får studenten goda grundkunskaper i stadshistoriens och kulturhistoriens karaktär och särdrag. Efter genomfört studieavsnitt kan hen identifiera bredare kulturella samhälleliga sammanhang och huvuddragen i städernas utveckling.

Det rekommenderas att studieavsnittet genomförs under det andra eller tredje studieåret.

Studieavsnittet ordnas varje år som föreläsningsundervisning.

I studieavsnittet behandlas stadshistoriens och kulturhistoriens karaktär. Man behandlar också kulturens olika uttrycksformer och specialfrågor inom stadshistoria, till exempel de historiska förhållandena mellan landsbygd och stad.

På föreläsningskurserna meddelas om eventuell litteratur som ska tenteras separat.

Om studieavsnittet genomförs som essä ska man komma överens om vilken litteratur som används med den ansvariga läraren.

Om studieavsnittet genomförs som litteraturtentamen ska man läsa följande litteraturen:

Studerande tentateras en an följande (Stad ELLER Kultur):

Stad:

 • Tre av följande:
  • Aalto, Seppo: Sotakaupunki. Helsingin vanhankaupungin historia 1550–1639 / Krigsstaden. Helsingfors gammelstads historia 1550–1639 (2013)
  • Ackroyd, Peter: London. The Concise Biography (2012)
  • Clark, Peter: European Cities and Towns 400-2000. (Oxford University Press 2009)
  • Lento, Katri & Olsson, Pia (toim.): Muistin kaupunki. Tulkintoja kaupungista muistin ja muistamisen paikkana. Historiallinen Arkisto 138. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
  • Mansel, Philip: Constantinople. City of the World's Desire, 1453–1924 (1998)
  • Nyström, Samu: Poikkeusajan kaupunkielämäkerta: Helsinki ja helsinkiläiset maailmansodassa 1914–1918 (2013)
  • Schlögel, Karl: Terror och dröm. Moskva 1937 (2011)

Kultur:

 • Tre av följande:
  • Burke, Peter: What is Cultural History (2004/2008)
  • Frevert, Ute: ”Emotions in History” (Central European University Press 2011)
  • Häkkinen, Antti & Salasuo, Mikko (toim.): Salattu, hävetty, vaiettu – miten tutkia piilossa olevia ilmiöitä. Tampere: Vastapaino 2015
  • Kaartinen, Marjo & Salmi, Hannu & Tuominen, Marja (toim.): Maamme. Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria
  • Lyons, Martin: History of reading and writing in Western World
  • Salmi, Hannu: Vuosisadan lapset 1800-luvun kulttuurihistoriaa (2002) / Nineteenth-Century Europe: A Cultural History. (Polity Press, Cambridge 2008)

I studieavsnittet används studiemetoder som underlättar förståelsen av historia som vetenskap. Utöver föreläsningsundervisningen fästs särskild uppmärksamhet på att utveckla de skriftliga färdigheterna och på en interaktiv dialog med studerandena.

Studieavsnittet bedöms med skalan 0 till 5.

Studenten genomför studieavsnittet antingen genom att delta i föreläsningsundervisningen, genom tentamen eller genom att skriva en essä.

Tentatoren är professor Laura Kolbe på finska och professor Henrik Meinander på svenska.