Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

AJANTASAISET TIEDOT MOODLESSA

Digitaalisten lähteiden kurssin aikataulu ja aiheet tarkentuvat kurssin alussa, katso oikeat tapaamispaikat ym. moodlesta!

Anmäl dig
1.10.2019 kl. 09:00 - 29.10.2019 kl. 23:59
Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 29.10.2019
10:15 - 11:45
tors 31.10.2019
10:15 - 11:45
tis 5.11.2019
10:15 - 11:45
tors 7.11.2019
10:15 - 11:45
tis 12.11.2019
10:15 - 11:45
tors 14.11.2019
10:15 - 11:45
tis 19.11.2019
10:15 - 11:45
tors 21.11.2019
10:15 - 11:45
tis 26.11.2019
10:15 - 11:45
tors 28.11.2019
10:15 - 11:45
tis 3.12.2019
10:15 - 11:45
tors 5.12.2019
10:15 - 11:45
tis 10.12.2019
10:15 - 11:45
tors 12.12.2019
10:15 - 11:45

Beskrivning

Magisterprogrammet i historia ansvarar för undervisningen i studieavsnittet. Studieavsnittet hör till studiehelheten fördjupade studier i historia.

Studieavsnittet är obligatoriskt för studerande i magisterprogrammet i historia. Studerande från andra utbildningsprogram kan inte genomföra studieavsnittet.

HISK-100 Grundstudier i historia och HISK-200 Ämnesstudier i historia

Utöver detta studieavsnitt ska en studerande i magisterprogrammet i historia också genomföra de övriga studieavsnitt som hör till de fördjupade studierna.

Studieavsnittet lär studenten reflektera över metodologiska problem. Efter slutfört studieavsnitt har studenten förmåga att tillämpa olika metodologiska tillvägagångssätt i sin pro gradu-avhandling, bedöma historieforskning ur en metodologisk synvinkel samt använda sig av ett vetenskapligt angreppssätt i andra arbetsuppgifter.

Det rekommenderas att studieavsnittet genomförs under det första året.

Undervisning i studieavsnittet ordnas minst en gång per läsår.

I studieavsnittet presenteras olika metodologiska frågor inom historieforskningen och speciell tonvikt läggs på historiografins begreppsliga natur. Man kan välja vilka metoder man studerar utgående från vad som är viktigt för avhandlingen. Möjliga alternativ är till exempel metoder inom idéhistorisk forskning, analyser av ekonomisk historia eller de tillvägagångssätt som skapats av digital humaniora när det gäller hantering av historiskt material.

På föreläsningskurserna meddelas vid behov om eventuell litteratur som ska tenteras separat.

Om studieavsnittet genomförs som essä ska man komma överens om vilken litteratur som används med den ansvariga läraren.

Om studieavsnittet genomförs som litteraturtentamen ska man läsa följande litteraturen:

  • Donnelly, Mark & Norton, Claire: Doing History (Routledge 2011)
  • och två av följande
    • Burke, Peter: Eyewitnesing. The Uses of Images as Historical Evidence (Cornell 2001)
    • Rublack, Ulinka (ed.): A Concise Companion to History. (Oxford University Press 2012)
    • Gunn, Simon & Faire, Lucy (eds.): Research Methods for History (Edinburgh University Press 2012)

I studieavsnittet används studiemetoder som underlättar förståelsen av historia som vetenskap. Utöver föreläsningsundervisningen ägnas särskild uppmärksamhet åt interaktiv dialog med studerandena.

Studieavsnittet bedöms med skalan 0 till 5.

Studenten genomför studieavsnittet antingen genom att delta i föreläsningsundervisningen, genom tentamen eller genom att skriva en essä.

För studieavsnittet ansvarar professor Heikki Mikkeli (på finska) och professor Henrik Meinander (på svenska).