Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
11.12.2019 kl. 08:00 - 31.12.2019 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Vastaava koulutusohjelma: Kemian kandiohjelma

Opintokokonaisuus: Menetelmätieteiden opinnot

Tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille: Ei

Lukion matematiikka

Oppilas ymmärtää, että matematiikka on kemian ja muidenkin luonnontieteiden kieli, ja siksi välttämätön taito kemian opinnoissa ja myös kemistin ja kemian opettajan työssä.

Kurssin jälkeen oppilaalla on kemian perus- ja aineopinnoissa tarvittavat matemaattiset valmiudet ja kyky tarvittaessa oppia uusia matemaattisia taitoja syventävissä kemian opinnoissa ja vapaavalintaisilla kemian kursseilla.

Erityisesti oppilas

 • osaa käsitellä ja sieventää funktioita sisältäviä lausekkeita sekä ratkaista niihin liittyviä yhtälöitä
 • osaa derivoida tavallisimmat yhden muuttujan funktiot ja ratkaista kemiallisen ääriarvotehtävän
 • hallitsee tavanomaiset integrointimenetelmät ja osaa etsiä apua integrointiin esimerkiksi taulukkokirjoista
 • tutustuu kompleksilukuihin, sarjoihin ja vektorilaskentaan kemiallisten sovellusten kautta
 • osaa käsitellä funktioita joissa on monta muuttujaa ja tutustuu monen muuttujan funktioiden differentiaali- ja integraalilaskentaan
 • oppii käyttämään erilaisia koordinaatistoja.

Suositellaan suoritettavaksi 1. opiskeluvuoden syksynä.

Järjestetään II periodissa joka vuosi.

Kurssilla käsitellään:

 • Yhden muuttujan funktiot
 • Diferentiaalilaskentaa
 • Integraalilaskentaa
 • Kompleksiluvut
 • Sarjojen ja vektorilaskennan alkeet
 • Monen muuttujan funktiot - derivointi
 • Monen muuttujan funktiot - integrointi

Oppikirja: Erich Steiner, The Chemistry Maths Book. Oxford Science Publications (1996)

Laskuharjoitukset.

Oppimista arvioidaan joko loppukokeella tai kurssin kuluessa jaettavilla laskuharjoituksilla ja kahdella välikokeella.

Kurssin läpäisemiseksi välikokeilla on suoritettava osa laskuharjoituksista hyväksytysti. Kurssi arvostellaan asteikolla 0-5.

Neljä viikoittaista luentotuntia: yksi tunti oikeiden laskuharjoitusvastausten selittämiseen, viikoittaiset pakolliset laskuharjoitukset.

Kurssi on mahdollista suorittaa loppukokeella ilman laskuharjoituksia.