Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 10.2.2020
13:00 - 14:00

Övrig undervisning

07.01.2020 tis 08.30-12.30
07.01.2020 tis 13.00-17.30
08.01.2020 ons 08.30-17.30
09.01.2020 tors 08.30-13.00
09.01.2020 tors 14.00-16.30
10.01. - 17.01.2020 fre 08.30-13.00
13.01.2020 mån 08.30-13.00
14.01.2020 tis 08.30-13.00
15.01.2020 ons 08.30-13.00
16.01.2020 tors 08.30-13.00
20.01. - 27.01.2020 mån 08.30-13.00
21.01. - 28.01.2020 tis 08.30-13.00
22.01. - 29.01.2020 ons 08.30-13.00
23.01. - 30.01.2020 tors 08.30-13.00
24.01. - 31.01.2020 fre 08.30-13.00
03.02.2020 mån 10.00-14.00
Kjell Knapas
Undervisningsspråk: Finska
07.01.2020 tis 08.30-12.30
07.01.2020 tis 13.00-17.30
08.01.2020 ons 08.30-17.30
09.01.2020 tors 08.30-13.00
09.01.2020 tors 14.00-16.30
10.01. - 17.01.2020 fre 13.00-17.30
13.01.2020 mån 13.00-17.30
14.01.2020 tis 13.00-17.30
15.01.2020 ons 13.00-17.30
16.01.2020 tors 13.00-17.30
20.01. - 27.01.2020 mån 13.00-17.30
21.01. - 28.01.2020 tis 13.00-17.30
22.01. - 29.01.2020 ons 13.00-17.30
23.01. - 30.01.2020 tors 13.00-17.30
24.01. - 31.01.2020 fre 13.00-17.30
03.02.2020 mån 10.00-14.00
Kjell Knapas
Undervisningsspråk: Finska
24.02.2020 mån 10.30-13.30
Kjell Knapas
Undervisningsspråk: Finska

Beskrivning

Jos kurssille ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin sille voidaan ottaa, etusijalla ovat opintojen ohjeellisen ajoitusmallin mukaan etenevät kemian pääaineopiskelijat. Kurssi järjestetään myös 6.4.-29.5. erityisesti sivuaineopiskelijoita varten. Syksyllä 2019 aloittaneet pääaineopiskelijat eivät vielä ole kurssin varsinaista kohderyhmää mutta jos kurssilla on tilaa, yksittäisten sellaisten osallistumisen sallimista erityisesti huhti-toukokuun ryhmiin voidaan harkita.

Ennen opintojaksoa pitää olla suoritettu vähintään opintojaksot 'Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino' ja 'Kemian perustyöt', erittäin mielellään lisäksi opintojaksi 'Epäorgaaninen kemia' ja mielellään kemian perusopinnot kokonaan.

On hyvin suositeltavaa suorittaa myös opintojakso 'Liuoskemia' ennen tätä opintojaksoa.

Yhteydet muihin opintoihin: Heti opintojakson perään on tarkoitus suorittaa opintojakso 'Epäorgaanisen kemian työt II'.

 1. ymmärtää epäorgaanisten yhdisteiden reaktioita sekä niihin perustuvia analyysimenetelmiä
  • tunnistaa reagensseista ovatko ne mm.
   • happoja tai emäksiä (lisäksi vahvoja vai heikkoja)
   • saostimia (tietää lisäksi mitä ne saostavat)
   • ligandeja (lisäksi kompleksien pysyvyydestä jotain)
   • hapettimia tai pelkistimiä (lisäksi voimakkuudesta jotain)
  • tietää miten reagenssit vaikuttavat yleisimpiin aineisiin ja osaa selvittää sen vähemmän yleisten aineiden osalta (eritasoisen kirjallisuuden avulla ja/tai kokeellisesti)
  • osaa laatia reaktioyhtälöt yllä tarkoitetuista reaktioista ja ymmärtää mitä vaatimuksia reaktioyhtälöistä ilmenevät seikat asettavat reaktioiden suoritukselle
  • osaa ratkaista minkälaiset olosuhteet kullekin reaktiolle ovat otollisimmat ja osaa järjestää ne käytännössä mm.
   • vahvasti happaman liuoksen (pH-alue -1...+2) kulloinkin sopivalla määrällä sopivaa happoa
   • vahvasti mäksisen liuoksen (pH-alue 12...15)
   • neutraalin, heikosti happaman tai heikosti emäksisen liuoksen sopivalla riittävän tehokkaalla puskuroinnilla
   • pakottaa anionit happomuotoon ja tajuaa kun tämä on tarpeen
   • pakottaa metallit kompleksimuotoon ja tajuaa kun tämä on tarpeen
   • kääntää kaksi yllä olevaa jos tilanne sitä edellyttää
   • muuttaa tarvittaessa alkuaineiden hapetusasteita ennen reaktioita ilman että tähän käytetty reagenssi jää häiritsemään
   • pienentää veden poolisuutta lisäämällä esim. etanolia
 2. omaa analyyttisen työskentelytarkkuuden
  • hallitsee analyyttisten mittavälineiden (analyysivaaka, mittapullo, täyspipetti ja byretti) käytön ja tietää milloin niiden käyttö on tarpeellista
  • hallitsee aineiden kvantitatiivisen siirtämisen ja erottamisen fyysisesti - myös pienillä ainemäärillä (100 mg)
  • osaa suorittaa reaktiot niin että ne tapahtuvat riittävän ja/tai mahdollisimman täydellisesti sekä ratkaista milloin tämä on saavutettu (= osaa havainnoida reaktioiden edistymistä)
  • osaa varoa systemaattista virhettä aiheuttavia seikkoja, arvioida tulostan luotettavuutta ja etsiä virhelähteitä
  • ymmärtää varioida reagenssien määriä, reaktioaikoja ym. niin että niiden mahdollinen reaktiota rajoittava vaikutus tulee ilmi
 3. tuottaa näillä valmiuksilla oikeita ja tarkkoja analyysituloksia

Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on kemian opintojen toinen vuosi.

Opintojakso järjestetään vuosittain II periodissa (2017-2018) tai III periodissa aloittaen kuitenkin heti sitä edeltävän intensiivijakson alussa 2.1. (2018-2019 alkaen). Tänä pääsuoritusajankohtana opintojaksolle ovat etusijalla opintojen ohjeellisen ajoitusmallin mukaan etenevät kemian pääaineopiskelijat. Rästiryhmä järjestetään vuosittain IV periodissa.

Kurssilla perehdytään aluksi ionien reaktioihin ja niiden teoriasta pidetään kirjallinen kuulustelu heti kurssin alkaessa, ns. töihinpääsykuulustelu. Tämän jälkeen tehdään reaktioita käytännössä koeputkissa ja laaditaan niistä reaktioyhtälöt, jotka tarkastetaan. Seuraavaksi kurssilla tehdään 10 kvantitatiivista harjoitusanalyysiä, joista yksi on gravimetrinen, seitsemän titrimetrisiä ja kaksi spektrofotometrisiä. Kaikesta tästä pidetään jälkikäteen kirjallinen kuulustelu, ns. työkuulustelu. Kurssilla myös syntetisoidaan epäorgaaninen yhdiste, joka analysoidaan. Tästä työstä täytetään raportti. Lopuksi kurssilla tehdään kvalitatiivinen analyysi useita ioneja sisältävästä näytteestä. Myös tästä harjoituksesta laaditaan täydelliset reaktioyhtälöt, jotka tarkastetaan. Sitten kurssin viimeisenä työnä tunnistetaan neljä puhdasta kiinteää ainetta omaksuttuja valmiuksia ja kirjallisuutta hyväksi käyttäen.

Työmoniste.

Kvalitatiivisen analyysin ohjemoniste.

Laboratorioharjoitukset ja kirjalliset tehtävät.

Yleinen arvosteluasteikko 1-5. Oppimistavoitteita 1 ja 2 paintoetaan yhtä suurina. Arvosanaan vaikuttavat eniten kvantitatiivisten harjoitusanalyysien tulosten tarkkuus (oppimistavoite 2) sekä työkuulustelu (oppimistavoite 1).

Kurssille hyväksymisestä ilmoitetaan ti 17.12. Tuolloin lähetetään sähköpostitse materiaali ja tärkeitä ohjeita mm. heti kurssin alkaessa pidettävään töihinpääsykuulusteluun valmistautumisesta. Jos jonkun opintosuunnitelma muuttuu ilmoittautumisen jälkeen, ilmoittautuminen pitää perua WebOodissa tai sähköpostitse ensi tilassa.

Ryhmät toteutetaan yhtenä pedagogisena kokonaisuutena kurssien esimiehen ensisijaisesti opettaessa molempia ryhmiä. Lisäksi opetukseen osallistuu kaksi opetusassistenttia ja neljä apuassistenttia. Ti 21.1. asti kurssilla työskennellään tarkan ennakkosuunnitelman mukaan ja siksi poissaoloja 7.-21.1. välisenä aikana on vältettävä.

Ke 22.1. alkaen (ja sitten siis myös koko kurssin KEK208 'Epäorgaanisen kemian työt 2' ajan) jokainen opiskelija työskentelee itsenäisesti omien laajempien tehtävien parissa ja tuolloin joustoa on kohtuuden rajoissa. Laboratoriossa saa työskennellä pe 28.2. asti.

Lisätietoja: Kjell Knapas, huone B314, Kjell.Knapas@helsinki.fi, puh. 050-4358824

Suoraan kurssin perään on tarkoitus opiskella kurssi KEK208 'Epäorgaanisen kemian työt 2'.