Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 11.5.2020
09:00 - 15:00
tis 12.5.2020
09:00 - 15:00
ons 13.5.2020
09:00 - 15:00
tors 14.5.2020
09:00 - 15:00
fre 15.5.2020
09:00 - 15:00
mån 18.5.2020
09:00 - 15:00
tis 19.5.2020
09:00 - 15:00
ons 20.5.2020
09:00 - 15:00
fre 22.5.2020
09:00 - 15:00
mån 25.5.2020
09:00 - 15:00
tis 26.5.2020
09:00 - 15:00
ons 27.5.2020
09:00 - 15:00
tors 28.5.2020
09:00 - 15:00
fre 29.5.2020
09:00 - 15:00

Beskrivning

Opintojakso on kemian kandiohjelman vastuulla ja kuuluu kemian aineopintoihin. Opintojakso on pakollinen kaikille kemian kandiohjelman opiskelijoille ja erittäin suositeltava MFK opettajan kandiohjelmassa kemian opettajan opintosuunnan opiskelijoille varsinkin jos ajattelee tulevalla työurallaan itse suunnittelevansa kokeellisia töitä. Muiden ohjelmien opiskelijat voivat suorittaa opintojakson valinnaisena.

Opintojakso 'Epäorgaanisen kemian työt I' pitää olla suoritettuna ennen tätä opintojaksoa.

On äärimmäisen suositeltavaa suorittaa myös opintojakso 'Liuoskemia' ennen tätä opintojaksoa.

Kurssilla 'Epäorgaanisen kemian työt I' opitun syventymisen lisäksi

  • osaa ratkaista analyyttisiä ongelmia klassisilla analyysimenetelmillä
  • tuntee atomiemissiospektroskopian ja jauheröntgendiffraktion analyysimenetelminä

Opintojakso on tarkoitus suorittaa heti opintojakson 'Epäorgaanisen kemian työt I' perään.

Opintojakso järjestetään lähtökohtaisesti aina heti opintojakson 'Epäorgaanisen kemian työt I' perään.

Kurssilla analysoidaan teknillinen suola, josta suurin osa on yhtä ioniyhdistettä, ns. pääsuolaa. Pääsuolan ionien lisäksi teknillinen suola sisältää pieniä määriä muita ioneja. Suola analysoidaan ensin kvalitatiivisesti. Tämän jälkeen suolaseoksesta määritetään neljä ionia kvantitatiivisesti (yleensä ei pääsuolan ioneja) edellisellä kurssilla omaksuttuja valmiuksia ja kirjallisuutta hyväksi käyttäen itse suunnitellulla tavalla. Lisäksi yksi ioni määritetään atomiemissiospektrometrisesti. Teknillisestä suolasta ajetaan myös jauheröntgendiffraktio. Suolatyöstä laaditaan täydellinen työselostus.

Kurssin 'Epäorgaanisen kemian työt I' työmoniste.

Kvalitatiivisen analyysin ohjemoniste.

Laboratoriossa oleva kirjallisuus.

Laboratoriotyöskentely ja kirjallinen esitys. Opintojakso toteutetaan ongelmalähtöisenä laboratorio-opetuksena koostuen yhdestä laajasta ongelmanratkaisutehtävästä raportointeineen.

Yleinen arvosteluasteikko 1-5. Kurssin 'Epäorgaanisen kemian työt I' oppimistavoitteiden 1 ja 2 syventymistä painotetaan yhtä suurina. Arvosanaan vaikuttavat eniten kvantitatiivisten tulosten tarkkuus (oppimistavoite 2) sekä työselostus (oppimistavoite 1).

Opintojakso toteutetaan pakollisina laboratorioharjoituksina.