Mietta Lennes, CC BY 4.0

Opi korpusten peruskäyttö

Kurssi on suunnattu kieliaineiden ja muiden aineiden opiskelijoille, jotka haluavat oppia korpusten käytön perusteet.

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät, mitä korpukset ovat ja kuinka niitä voidaan käyttää kielen käyttöön liittyvien pienehköjen kysymysten ratkaisemiseen. Tunnet korpuslingvistiikan peruskäsitteet sekä siihen liittyvät tärkeimmät tilastolliset käsitteet. Osaat alustavasti käyttää joitakin korpustyökaluja ja tiedät ainakin periaatteessa, kuinka voisit aloittaa oman korpuksen koostamisen tutkimustarkoituksia varten.

Kurssi vastaa sisällöltään suureksi osaksi aikaisempina vuosina järjestettyä verkkokurssia Korpuslingvistiikan johdantokurssi.

Tälle kurssille ovat tervetulleita myös muiden kuin Helsingin yliopiston opiskelijat. Mikäli et ole Helsingin yliopistossa kirjoilla, voit osallistua kurssille pelkästään liittymällä Moodle-alueelle takarajaan mennessä. Jos olet Helsingin yliopiston opiskelija, sinun on lisäksi ilmoittauduttava WebOodissa.

ILMOITTAUTUMISAIKAA ON JATKETTU WEBOODISSA 7.9. klo 23.59 asti! Tämän jälkeen kurssille ei enää pääse mukaan eikä ilmoittautuminen ole mahdollista. Seuraava kurssi alkaa tammikuussa 2019, jolloin sisältö tarjotaan sekä suomen- että englanninkielisenä ja kurssi on saatavilla myös ulkomaisille opiskelijoille, ks. https://courses.helsinki.fi/en/kik-404/123914775.

Moodle-alue on nyt avoinna opiskelijoille. Kurssille liittymiseen tarvitaan kurssiavain, ks. alla.
HUOM! Moodle-alueelle voi liittyä perjantaihin 7.9. klo 16.00 saakka, minkä jälkeen kurssialue sulkeutuu.

MOODLE-KURSSIAVAIMET
- Jos olet Helsingin yliopiston opiskelija, käytä kurssiavainta: korpling-hy
- Jos olet jonkin muun kuin Helsingin yliopiston opiskelija, käytä kurssiavainta: korpling-muu

Anmäl dig
14.8.2018 kl. 09:00 - 7.9.2018 kl. 23:59
Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Interaktion

Kurssilla on runsaasti osallistujia. Jotta kaikki osallistujat saisivat saman tiedon yhtä aikaa ja voisivat tarvittaessa auttaa myös toisiaan, käytämme kaikkeen kurssin aikana tapahtuvaan viestintään ensisijaisesti Moodlen keskustelupalstaa. Opettaja ja kurssiassistentti pyrkivät vastaamaan keskustelufoorumin kautta esitettyihin kysymyksiin mahdollisimman pian.

Mikäli asiasi on henkilökohtainen, voit lähettää opettajalle yksityisviestin Moodlen kautta.

Tidsschema

Uusia tehtäviä avautuu viikoittain ja ne on suoritettava annettuihin takarajoihin mennessä. Kunkin kurssiviikon aineistojen ja tehtävien suorittamiseen annetaan aikaa vähintään yksi viikko. Tehtäviä on siis varauduttava tekemään vähintään kerran viikossa. Niiden lisäksi kurssin keskustelualueita on hyvä seurata. Tarkemman opiskeluaikataulusi voit valita itse.

Kurssin aikana kaikki materiaalit, tehtävät ja niiden palautuksen takarajat näkyvät Moodlesta. Takarajoja ei päivitetä erikseen tälle sivulle.

Material

Kaikki materiaalit ja tehtävät tulevat kurssin aikana vähitellen näkyviin Moodle-alueelle.

Kurssilla hyödynnetään mm. Kielipankin Korp-palvelua ja päästään kokeilemaan hiukan myös ELAN- ja Praat-ohjelmia.

Video

Osa kurssin oppimateriaalista tarjotaan videomuodossa. Linkit videoihin löytyvät Moodle-alustalta.

Kurssin aikana käytetään mm. Korp-nimistä työkalua, joka on tarjolla Kielipankin kautta. Voit halutessasi tutustua Korp-palveluun jo ennen kurssia vaikkapa oheisen videon avulla.

Kursbeskrivningen

Opintojakso suoritetaan verkkokurssina. Kurssiin sisältyy itseopiskeltavaa materiaalia sekä tehtäviä, joista osan voi suorittaa myös yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa. Mukana on yksi laajempi tehtävä, joka vertaisarvioidaan.

Arvosana 0-5 perustuu kokonaispistemäärään, joka muodostuu sekä automaattisesti arvioiduista, vertaisarvioiduista että opettajan arvioimista tehtävistä. Kurssin alussa ilmoitetaan yksittäisten tehtävien tai tehtäväkokonaisuuksien tarkemmat painotukset kokonaisarvioinnissa. Aktiivinen osallistuminen ja muiden opiskelijoiden auttaminen voivat vaikuttaa arviointiin korottavasti.

Feedback

Palautelomake tulee näkyviin kurssin Moodle-alueelle. Palautetta saa ja pitää antaa myös kurssin aikana, kun siltä tuntuu.

Beskrivning

Valinnainen opintojakso kielten kandiohjelman opiskelijoille (kuuluu ohjelman yhteisiin opintoihin).

Opintojakso on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opintojakso ei edellytä aikaisempia opintoja, mutta kielitieteen peruskäsitteiden tuntemuksesta on hyötyä.

Kurssin jatkeeksi voi suositella yhtä tai useampaa seuraavista:

 • aineistojen kvantitatiivisesta analyysista kiinnostuneille jaksoa Tilastomenetelmiä lingvisteille tai muita tilastotieteen opintoja
 • puheen, puhutun kielen ja puhekorpusten tutkimisesta kiinnostuneille kurssia Puheen analyysin perusteet
 • kieliteknologian opintoja.

Opintojakson suoritettuasi

 • ymmärrät, mitä korpukset ovat ja kuinka niitä voidaan käyttää kielen käyttöön liittyvien kysymysten ratkaisemiseen esimerkiksi kieltenopetuksessa, -opiskelussa tai kääntämisessä,
 • ymmärrät, mitä tarkoittavat konkordanssi, kollokaatio, sananmuoto, sane, lemma ja annotaatio,
 • tiedät, kuinka annotaatiota voidaan periaatteessa tuottaa teksti- tai puheaineistoille ja miksi se on hyödyllistä,
 • tunnet tärkeimpiä tilastollisia käsitteitä, joita korpustutkimukseen liittyy, esimerkiksi perusjoukko, otos, havainto, frekvenssi, suhteellinen frekvenssi, ehdollinen todennäköisyys, jakauma ja tilastollinen testi,
 • osaat alustavasti tulkita joitakin korpustutkimuksessa käyttökelpoisia tilastollisia kaavioita,
 • osaat käyttää joitakin korpustyökaluja ja ratkaista niiden avulla esimerkiksi sanastoon tai kielen rakenteisiin liittyviä pieniä ongelmia,
 • ymmärrät alustavasti, kuinka korpuksia koostetaan ja miten voisit itse aloittaa oman korpuksen keräämisen.

Verkkokurssin myötä kehität myös itseopiskelu- ja ajanhallintataitojasi ja opit antamaan ja vastaanottamaan vertaispalautetta.

Opintojen ensimmäinen vuosi.

Lv. 2017-2018: 1. ja 3. periodilla.

Myöhemmin 3. periodi, tarvittaessa lisäksi 1. periodi.

Opintojakso jakautuu suunnilleen kerran viikossa vaihtuviin aihepiireihin, joiden aikana

 • tutustutaan korpuksiin ja korpuslingvistiikan historiaan
 • tutkitaan sanojen ja ilmausten konkordansseja ja pohditaan samalla kontekstin ja merkityksen välistä suhdetta
 • opitaan hyödyntämään korpuksiin liitettyä annotaatiota
 • huomataan sanoihin, ilmauksiin ja korpuksiin liittyviä tilastollisia piirteitä sekä
 • etsitään ja kokeillaan itse erilaisia korpuksia ja korpustyökaluja.

Ilmoitetaan kurssilla.

Verkkokurssin aineistojen säännöllinen opiskelu, aktiivinen tiedonhaku itsenäisesti ja yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa, harjoitusten ja tehtävien tekeminen, osallistuminen verkkoalustalla käytäviin keskusteluihin sekä vertaistuki.

Arvosana 0-5 perustuu kokonaispistemäärään, joka muodostuu sekä automaattisesti arvioiduista, vertaisarvioiduista että opettajan arvioimista tehtävistä. Kurssin alussa ilmoitetaan yksittäisten tehtävien tai tehtäväkokonaisuuksien tarkemmat painotukset kokonaisarvioinnissa. Aktiivinen osallistuminen ja muiden opiskelijoiden auttaminen voivat vaikuttaa arviointiin korottavasti.

Opiskelijamäärää voidaan rajoittaa tilanteen vaatiessa.

Opintojakso suoritetaan verkkokurssina. Kurssiin sisältyy itseopiskeltavaa materiaalia sekä tehtäviä, joista osan voi suorittaa myös yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa. Mukana on yksi laajempi tehtävä, joka vertaisarvioidaan.

Uusia tehtäviä avautuu viikoittain ja ne on suoritettava annettuihin takarajoihin mennessä. Kunkin kurssiviikon aineistojen ja tehtävien suorittamiseen annetaan aikaa vähintään yksi viikko. Tehtäviä on siis varauduttava tekemään vähintään kerran viikossa. Niiden lisäksi kurssin keskustelualueita on hyvä seurata. Tarkemman opiskeluaikataulusi voit valita itse.