Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Beskrivning

Kielten kandiohjelma vastaa opintojaksosta ja se kuuluu Antiikin kreikan perusopintoihin. Opintojakso on pakollinen kaikille Antiikin kreikkaa opiskeleville, jotka eivät ole suorittaneet aiempia opintoja Antiikin kreikasta. Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Ei edellytetä mitään edeltäviä opintoja tai edeltävää osaamista.

Tämän lisäksi suositellaan suoritettavaksi muita Antiikin kreikan perusopintoihin liittyviä opintojaksoja, esim. Antiikin kirjallisuushistoriaa, Antiikin uskontoja ja mytologiaa sekä Antiikin historiaa.

Opintojakson suorittanut osaa antiikin kreikan nominien taivutuksen ja verbeistä preesensin lisäksi pääpiirteet; opiskelija tuntee antiikin kreikan keskeistä sanastoa vajaat 500 sanaa sekä ymmärtää apuneuvoja käyttäen hyvin yksinkertaista attikalaista proosaa.

Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on perusopintojen ensimmäinen syksy. Opintojakso järjestetään syyslukukaudella, periodeissa I-II.

Kurssi suoritetaan alkeisoppikirjaa systemaattisesti noin puoliväliin läpi käymällä: lukemalla ääneen ja kääntämällä kreikankielisiä lauseita ja tekstejä sekä tekemällä harjoituksia. Kulloinkin sopivia lisäapuneuvoja käytetään tarpeen mukaan.

Opintojaksoon liittyy seuraavat oppikirjat: J. Frösén, Epi oinopa ponton. Kreikan alkeet TAI F. Pontén, Klassisen kreikan alkeisoppikirja.

Opintojakson aikana opiskelija seuraa opetusta, perehtyy opittaviin asioihin (kielioppi, sanasto jne.) kyetäkseen tekemään vaaditut tehtävät: lukemisen, kääntämisen ja harjoitustehtävät.
Opettajan toiminta on aktivoivan opetuksen ohella kunkin opiskelijan ohjaamista optimaaliseen oppimiseen.

Arviointimenetelmät ovat kiinteässä yhteydessä osaamistavoitteisiin ja opintojakson opetusmenetelmiin: aktiivisesta tuntiosaamisesta palkitaan; lopputentti arvostellaan asteikolla 0-5.

Tämän kurssin järjestää Avoin yliopisto. Opintoihin on varattu maksuton kiintiö Kielten kandiohjelman opiskelijoille. Opintoihin ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston verkkosivuilta kurssin opinto-ohjelman (kurssisivun) Ilmoittaudu–painikkeen kautta (ei WebOodissa).

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena.