Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
13.8.2019 kl. 09:00 - 1.9.2019 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 3.9.2019
14:15 - 15:45
tis 10.9.2019
14:15 - 15:45
tis 17.9.2019
14:15 - 15:45
tis 24.9.2019
14:15 - 15:45
tis 1.10.2019
14:15 - 15:45
tis 8.10.2019
14:15 - 15:45
tis 15.10.2019
14:15 - 15:45
tis 29.10.2019
14:15 - 15:45
tis 5.11.2019
14:15 - 15:45
tis 12.11.2019
14:15 - 15:45
tis 19.11.2019
14:15 - 15:45
tis 26.11.2019
14:15 - 15:45
tis 3.12.2019
14:15 - 15:45
tis 10.12.2019
14:15 - 15:45
tis 14.1.2020
14:15 - 15:45
tis 21.1.2020
14:15 - 15:45
tis 28.1.2020
14:15 - 15:45
tis 4.2.2020
14:15 - 15:45
tis 11.2.2020
14:15 - 15:45
tis 18.2.2020
14:15 - 15:45
tis 25.2.2020
14:15 - 15:45

Beskrivning

Opintojaksosta vasta Kielten kandiohjelma. Pakollinen opintojakso saksan opiskelijoille.

Suoritetaan perusopintojen sekä aineopintojen erikoistumiskurssin jälkeen.

Muut oman aihepiirin erityiskurssit.

Proseminaarin suoritettuaan opiskelija:

 • on perehtynyt yhteen oppiaineensa osa-alueeseen muita siihenastisia opintoja syvällisemmin
 • osaa rajata tutkimusaiheen ja etsiä siihen soveltuvaa materiaalia ja tutkimuskirjallisuutta
 • osaa muotoilla tutkimusongelman tai -kysymykset ja tutkimuksen tavoitteet
 • osaa esitellä aiheeseen liittyvää teoriaa, käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla alan keskeisiä peruskäsitteitä ja tuoda esiin ja käsitellä aiheeseen liittyvää aiempaa tutkimusta kriittisesti
 • osaa kerätä aineistoa ja analysoida sitä tutkimusaiheeseesi soveltuvilla menetelmillä
 • osaa tehdä analyysin pohjalta päätelmiä ja kirjoittaa johtopäätöksiäsi perustelevan tutkimusraportin
 • osaa antaa palautetta muiden töistä ja ottaa muilta palautetta vastaan
 • tuntee oman tieteenalansa tieteelliset käytännöt
 • on parantanut suullista ja kirjallista kielitaitoaan
 • kokee olevansa oman tutkimusaiheensa asiantuntija

Saksan opintojen kolmas vuosi.
Neljä periodia, joista proseminaari-istuntoja 2–4 periodin ajan.

Proseminaarin aikana tutustutaan tieteellisen kirjoittamisen käytäntöihin (mm. tekstinkäsittelyyn, erityisohjelman käyttöön, muotoseikkoihin, tieteellisen kirjoittamisen tyylin), käydään läpi tutkielman laatimisen edellyttämää metodologiaa ja sovelletaan näitä taitoja proseminaarin aikana tehtyihin töihin. Opintojaksolla luetaan ja jäsennetään kriittisesti tieteellisiä tekstejä ja argumentoidaan niiden sisällöstä sekä suullisesti että kirjallisesti. Laatimansa tutkimussuunnitelman pohjalta opiskelijat kirjoittavat itsenäisen kandidaatintutkielman, joka esitetään proseminaariryhmälle. Kukin opiskelija antaa palautetta toisten opiskelijoiden työstä kurssilla annettavien ohjeiden mukaan.

Sovitaan opettajan kanssa, mm. http://www.helsinki.fi/~lenk/Folien_WAT.htm.

 • käytännön sovellukset esitetystä tutkimusmetodologiasta: suulliset ja kirjalliset harjoitustyöt
 • argumentoinnin harjoitteleminen yhdessä tai pienryhmissä
 • alan tieteelliseen kirjallisuuteen tutustuminen
 • parityöskentely ja ryhmätyöt
 • jatkuva palaute: sekä opettajan palaute että vertaispalaute
 • aikataulu, jota noudatetaan

Arviointi asteikolla 0–5.

Arvioinnissa otetaan huomioon:

 • opittujen sisältöjen soveltaminen omassa työssä
 • suullisen esitys (muoto, sisältö ja kieli)
 • akateeminen kirjoittaminen (muoto, sisältö ja kieli)
 • aikataulun noudattaminen
 • säännöllinen läsnäolo
 • opponointi/vertaisarvio
 • aktiivisuus tunnilla ja ryhmätyöskentelyssä

Opintojakso suoritetaan lähiopetuksena ja itsenäisenä työskentelynä. Säännöllistä osallistumista opetukseen edellytetään. Proseminaarikurssin aikana kirjoitetaan kandidaatintutkielma, ja proseminaari rekisteröidään vasta kun kandidaatintutkielma on jätetty tarkastettavaksi määräajassa ja hyväksytty.

Anta Kursiša ja Christian Rink