Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
ons 18.3.2020
16:15 - 18:45

Övrig undervisning

15.01. - 26.02.2020 ons 12.15-13.45
11.03. - 08.04.2020 ons 12.15-13.45
22.04. - 29.04.2020 ons 12.15-13.45
John Calton, Maura Ratia
Undervisningsspråk: Engelska, Finska
17.01. - 28.02.2020 fre 12.15-13.45
13.03. - 03.04.2020 fre 12.15-13.45
17.04. - 24.04.2020 fre 12.15-13.45
John Calton, Anu Lehto
Undervisningsspråk: Engelska, Finska
14.01. - 25.02.2020 tis 14.15-15.45
14.01. - 25.02.2020 tis 14.15-15.45
14.01. - 25.02.2020 tis 14.15-15.45
10.03. - 07.04.2020 tis 14.15-15.45
21.04. - 28.04.2020 tis 14.15-15.45
Nely Keinänen, Anu Lehto
Undervisningsspråk: Engelska, Finska
17.01. - 28.02.2020 fre 10.15-11.45
17.01. - 28.02.2020 fre 10.15-11.45
13.03. - 03.04.2020 fre 10.15-11.45
24.04.2020 fre 10.15-11.45
Nely Keinänen, Aatu Liimatta
Undervisningsspråk: Engelska, Finska
06.09. - 18.10.2019 fre 12.15-13.45
01.11. - 29.11.2019 fre 12.15-13.45
13.12.2019 fre 12.15-13.45
John Calton, Jari Käkelä
Undervisningsspråk: Engelska, Finska
04.09. - 16.10.2019 ons 14.15-15.45
30.10. - 11.12.2019 ons 14.15-15.45
John Calton, Maura Ratia
Undervisningsspråk: Engelska, Finska
04.09. - 16.10.2019 ons 14.15-15.45
30.10. - 11.12.2019 ons 14.15-15.45
Nely Keinänen, Carla Suhr
Undervisningsspråk: Engelska, Finska
05.09. - 17.10.2019 tors 16.15-17.45
31.10. - 12.12.2019 tors 16.15-17.45
Nely Keinänen, Anu Lehto
Undervisningsspråk: Engelska, Finska
05.09. - 17.10.2019 tors 10.15-11.45
31.10. - 12.12.2019 tors 10.15-11.45
Maria Salenius, Howard Sklar
Undervisningsspråk: Engelska, Svenska

Beskrivning

Etusija on ensimmäisen vuoden opiskelijoilla, jotka ilmoittautuvat ryhmiin orientaatioviikolla (viikko 35). Ilmoittautumiset vahvistetaan pääosin viikon 35 loppuun mennessä. Kevään ilmoittautumiset vahvistetaan pääosin viikon 2 loppuun mennessä.

Priority is given to first-year students, who register for the groups during the orientation week (week 35). Registrations are primarily confirmed by the end of week 35. Registrations for groups beginning in January are primarily confirmed by the end of week 2.

Hyväksytysti suoritetun opintojakson jälkeen opiskelija:

a. osaa analysoida ja ymmärtää englanninkielistä ja suomen/ruotsinkielistä tekstiä

b. osaa käsitellä tekstejä kontrastiivisesti

c. ymmärtää käännöstieteen peruskäsitteitä ja osaa soveltaa niitä käytännön kääntämiseen

d. osaa hakea ja arvioida kriittisesti tietolähteitä ja rinnakkaistekstejä

e. tuottaa sujuvaa suomen- tai ruotsinkielistä tekstiä englanninkielisen lähdetekstin pohjalta ja hyvää idiomaattista englanninkielistä tekstiä suomen- tai ruotsinkielisen tekstin pohjalta.

Suoritetaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Vuosittain syys- ja kevätlukukaudella.

Kurssilla käsitellään tekstejä, käännöksiä ja keskustellaan sujuvan tekstin tuottamisesta sekä käännösperiaatteista. Kurssilla käsitellään viikoittaisia kotitehtäviä.

Ilmoitetaan kurssikohtaisesti.

Kurssitapaamisten välillä opiskelijat tekevät kotitehtävinä käännöksiä, tekstianalyysejä, tiedon- ja rinnakkaistekstien hakua, mahdollisia pari- ja ryhmätehtäviä Moodlessa tai erillistapaamisissa.

Arviointi perustuu kurssilla määriteltyihin oppimistehtäviin ja/tai kurssikohtaiseen tenttiin, jotka arvioidaan suhteessa osaamistavoitteisiin.

Arvosteluasteikko: 0-5.

Rästitentti 18.3., Re-examination 18.3.

Kurssi oppimistehtävineen. Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena, jossa on pakollinen läsnäolo. Kurssin ensimmäiset seitsemän viikkoa käsittelevät englanninkielisen tekstin analyysia ja käännöstä suomeen/ruotsiin. Kurssin jälkimmäiset seitsemän viikkoa keskittyvät käännökseen suomesta/ruotsista englantiin. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista tuntityöskentelyyn. Opintojaksoa ei voi suorittaa kirjatenttinä.