Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
10.12.2019 kl. 09:00 - 9.1.2020 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tors 16.1.2020
12:15 - 13:45
tors 23.1.2020
12:15 - 13:45
tors 30.1.2020
12:15 - 13:45
tors 6.2.2020
12:15 - 13:45
tors 13.2.2020
12:15 - 13:45
tors 20.2.2020
12:15 - 13:45
tors 27.2.2020
12:15 - 13:45
tis 10.3.2020
10:15 - 11:45
tors 12.3.2020
10:15 - 11:45
tis 17.3.2020
10:15 - 11:45
tors 19.3.2020
10:15 - 11:45
tis 24.3.2020
10:15 - 11:45
tors 26.3.2020
10:15 - 11:45
tis 31.3.2020
10:15 - 11:45
tors 2.4.2020
10:15 - 11:45
tis 7.4.2020
10:15 - 11:45
tors 16.4.2020
10:15 - 11:45
tis 21.4.2020
10:15 - 11:45
tors 23.4.2020
10:15 - 11:45
tis 28.4.2020
10:15 - 11:45
tors 30.4.2020
10:15 - 11:45

Beskrivning

Kielten kandiohjelman perusopinnot.

Pakollinen opintojakso ranskan perusopintojen opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ranskalaisen yhteiskunnan pääpiirteet. Lisäksi hänellä on tarpeelliset perustiedot Ranskan historian eri aikakausista ja hän on tutustunut tarkemmin historian tärkeisiin tapahtumiin, jotka ovat muokanneet Ranskan nyky-yhteiskuntaa viimeisen sadan vuoden aikana. Hän osaa itsenäisesti hakea lisätietoa ja suhtautua siihen kriittisesti ja hän on parantanut suullista ja kirjallista kielitaitoaan.

Perusopintojen aikana. Kevätlukukausi (3. ja 4. periodi).

Opintojaksolla käsitellään erilaisia Ranskan historiaan ja ranskalaiseen yhteiskuntaan liittyviä tapahtumia ja syvennetään tiettyjä aihepiirejä (esim. Historia : 1. ja 2. maailmansota, demokraattisen hallitusmuodon kehittyminen Ranskassa, siirtomaavallan kaatuminen… ; Yhteiskunta : Ranskan maantiede ja alueiden erityispiirteet, Ranskan instituutiot, poliittiset puolueet…).

Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

- luento-opetus

- ryhmä/parityöt.

- suulliset esitykset

- oppimistehtävät.

Arviointi asteikolla 0–5.

Arvioinnissa otetaan huomioon

– opittujen sisältöjen soveltaminen koti- ja oppimistehtävissä

– aikataulun noudattaminen

– säännöllinen läsnäolo

– aktiivisuus tunnilla ja ryhmätyöskentelyssä.

Opintojakso suoritetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo), johon yhdistyy opettajan ohjeiden mukainen itsenäinen ja/tai ryhmätyöskentely.