Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
1.10.2019 kl. 09:00 - 23.10.2019 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
ons 30.10.2019
14:15 - 15:45
ons 6.11.2019
14:15 - 15:45
ons 13.11.2019
14:15 - 15:45
ons 20.11.2019
14:15 - 15:45
ons 27.11.2019
14:15 - 15:45
ons 4.12.2019
14:15 - 15:45
ons 11.12.2019
14:15 - 15:45
ons 15.1.2020
14:15 - 15:45
ons 22.1.2020
14:15 - 15:45
ons 29.1.2020
14:15 - 15:45
ons 5.2.2020
14:15 - 15:45
ons 12.2.2020
14:15 - 15:45
ons 19.2.2020
14:15 - 15:45
ons 26.2.2020
14:15 - 15:45

Beskrivning

Kielten kandiohjelman aineopinnot.

Pakollinen opintojakso ranskan aineopintojen opiskelijoille.

Opintojakso Johdatus Ranskan kirjallisuuteen (perusopinnot).

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt yksityiskohtaisesti valikoimaan ranskankielisen kaunokirjallisuuden keskeisimmistä teoksista. Hänellä on käsitys siitä, mitä kirjallisuudentutkimus on, ja hän on saanut joitakin välineitä kirjallisten tekstien analysointiin. Hän on oppinut näkemään kirjallisuuden ja yhteiskunnan välisiä suhteita ja erottamaan piilomerkityksiä myös mm. lehtiteksteissä. Opintojakson suoritettuaan hän on oppinut tuottamaan rakenteellisesti koherenttia ranskankielistä tekstiä. Sekä hänen suullinen että kirjallinen kielitaitonsa on kehittynyt.

Kandiohjelman toinen opintovuosi. Kevätlukukausi (periodit 3 ja 4).

Opintojakso tarjoaa välineitä Ranskalle tyypillisen tekstianalyysin tekemiseen. Kurssin aikana käsitellään mm. paratekstiin, tekstin aloitukseen ja kerrontaan liittyviä kysymyksiä sekä ajan ja paikan rakentumista romaanissa.

Suoritusvaihtoehto

a) Kurssin yhteydessä ilmoitettava kirjallisuus;

Suoritusvaihtoehto

b) J. Racine, Phèdre, Abbé Prévost, Manon Lescaut, G. Flaubert , Madame Bovary, Ch. Baudelaire, Les fleurs du mal, M. Proust, Un amour de Swann.

Teoriaosuus ja sen soveltaminen käytännön tekstianalyysin kirjallisten oppimistehtävien avulla. Tiedonetsintätehtäviä ja kriittistä luentaa edistäviä harjoituksia yksilöllisesti tai ryhmässä.

Asteikolla 0-5.

Arviointi perustuu

- aktiiviseen tuntityöskentelyn;

- suoritettujen oppimistehtävien arvosanoihin;

- aikataulun noudattamiseen.

Kaksi suoritustapaa:

a) Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo);

b) Kirjatentti.