R. J. Länsisalmi

Japanin opintosuunnan proseminaari

Pakollinen opintojakso japanin opintosuunnan opiskelijoille. Kuuluu osioon kielten kandiohjelman aineopinnot/japani.

Huom! Proseminaari soveltuu myös vanhan Aasian tutkimuksen tutkinnon opiskelijoille, jotka haluavat kirjoittaa japanin kieleen, kielen ja yhteiskunnan suhteeseen tai kielen opettamiseen liittyvistä aiheista.

Jos kielesi on muu Aasian kieli kuin japani, ole ensin yhteydessä seminaarin opettajaan Riikka Länsisalmeen hyvissä ajoin ennen seminaarin alkua.

HUOM! Kurssi opetetaan etänä lukuvuoden loppuun asti. Seuraa opettajan ohjeita moodlessa.

Anmäl dig
1.10.2019 kl. 09:00 - 24.10.2019 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tors 31.10.2019
10:15 - 11:45
tors 14.11.2019
10:15 - 11:45
tors 28.11.2019
10:15 - 11:45
tors 12.12.2019
10:15 - 11:45
tors 16.1.2020
10:15 - 11:45
tors 30.1.2020
10:15 - 11:45
tors 13.2.2020
10:15 - 11:45
tors 27.2.2020
10:15 - 11:45
tors 2.4.2020
10:15 - 11:45
tors 16.4.2020
10:15 - 11:45
tors 30.4.2020
10:15 - 11:45

Beskrivning

Kielten kandiohjelman aineopinnot. Pakollinen opintojakso japanin pääaineopiskelijoille.

Japanin perusopinnot.

Tieteellinen kirjoittaminen, metodikurssit.

Proseminaarin suoritettuaan opiskelija

 • on perehtynyt syvällisesti valittuihin oppiaineensa osa-alueisiin
 • osaa rajata tutkimusaiheen ja etsiä siihen soveltuvaa materiaalia ja tutkimuskirjallisuutta
 • osaa muotoilla tutkimusongelman tai -kysymykset ja asettaa tutkimuksen tavoitteet
 • osaa esitellä aiheeseen liittyvää teoriaa, käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla alan keskeisiä peruskäsitteitä ja tuoda esiin ja käsitellä aiheeseen liittyvää aiempaa tutkimusta kriittisesti
 • osaa kerätä aineistoa ja analysoida sitä tutkimusaiheeseen soveltuvilla menetelmillä
 • osaa tehdä analyysin pohjalta päätelmiä ja kirjoittaa johtopäätöksiä perustelevan tutkimusraportin
 • osaa antaa palautetta muiden töistä ja ottaa muilta palautetta vastaan
 • tuntee oman tieteenalansa tieteelliset käytännöt
 • on parantanut suullista ja kirjallista kielitaitoaan
 • kokee olevansa oman tutkimusaiheensa asiantuntija.

Kandiopintojen kolmas vuosi. 4 periodia, joista proseminaari-istuntoja 2–4 periodin ajan.

Proseminaarin aikana tutustutaan tieteellisen kirjoittamisen käytäntöihin (mm. tekstinkäsittelyyn, mahdollisen eritysohjelman käyttöön, muotoseikkoihin, tieteellisen kirjoittamisen tyyliin), käydään läpi tutkielman laatimisen edellyttämää metodologiaa ja sovelletaan näitä taitoja proseminaarin aikana tehtyihin töihin. Opintojaksolla luetaan ja jäsennetään kriittisesti tieteellisiä tekstejä ja argumentoidaan niiden sisällöstä sekä suullisesti että kirjallisesti. Laatimansa tutkimussuunnitelman pohjalta opiskelijat kirjoittavat itsenäisen proseminaarityön, joka esitetään proseminaariryhmälle. Kukin opiskelija antaa palautetta toisten opiskelijoiden työstä kurssilla annettavien ohjeiden mukaan.

Kandidaatintutkielma on itsenäinen opinnäytetyö, joka kirjoitetaan proseminaarikurssin aikana ja palautetaan opettajan ilmoittamana ajankohtana.

Kandidaatintutkielma on 15–20 sivun (sivu = 2 000 merkkiä välilyönteineen) mittainen. Sen pohjalta suoritetaan HuK-tutkinnon kypsyysnäyte (ks. http://www.helsinki.fi/hum/tutkinnot/kypsyysnayte.htm).

Ilmoitetaan opetusohjelmassa tai proseminaarissa.

 • käytännön sovellukset esitetystä tutkimusmetodologiasta: suulliset ja kirjalliset harjoitustyöt
 • argumentoinnin harjoitteleminen yhdessä tai pienryhmissä
 • alan tieteelliseen kirjallisuuteen tutustuminen
 • parityöskentely ja ryhmätyöt
 • jatkuva palaute: sekä opettajan palaute että vertaispalaute
 • aikataulu, jota noudatetaan

Arviointi asteikolla 0–5.

Arvioinnissa otetaan huomioon

 • opittujen sisältöjen soveltaminen omassa työssä
 • suullisen esitys (muoto, sisältö ja kieli)
 • akateeminen kirjoittaminen (muoto, sisältö ja kieli)
 • aikataulun noudattaminen
 • säännöllinen läsnäolo
 • opponointi/vertaisarvio
 • aktiivisuus tunnilla ja ryhmätyöskentelyssä.

Opintojakso suoritetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo) ja itsenäisenä työskentelynä. Proseminaarikurssin aikana kirjoitetaan kandidaatintutkielma ja proseminaari rekisteröidään vasta, kun kandidaatintutkielma on jätetty tarkastettavaksi määräajassa ja hyväksytty.