Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
13.8.2019 kl. 09:00 - 16.9.2019 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 9.9.2019
10:00 - 12:00
mån 16.9.2019
10:00 - 12:00
mån 23.9.2019
10:00 - 12:00
mån 30.9.2019
10:00 - 12:00
mån 7.10.2019
10:00 - 12:00
mån 14.10.2019
10:00 - 12:00
mån 28.10.2019
10:00 - 12:00
mån 4.11.2019
10:00 - 12:00
mån 11.11.2019
10:00 - 12:00
mån 18.11.2019
10:00 - 12:00
mån 25.11.2019
10:00 - 12:00
mån 2.12.2019
10:00 - 12:00
mån 9.12.2019
10:00 - 12:00
mån 16.12.2019
10:00 - 12:00
mån 13.1.2020
10:00 - 12:00
mån 20.1.2020
10:00 - 12:00
mån 27.1.2020
10:00 - 12:00
mån 3.2.2020
10:00 - 12:00
mån 10.2.2020
10:00 - 12:00
mån 17.2.2020
10:00 - 12:00
mån 24.2.2020
10:00 - 12:00

Beskrivning

Kielten kandiohjelman aineopinnot.
Pakollinen opintojakso latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden opintosuunnan opiskelijoille.

Proseminaarin suorittamisen edellytyksenä on aineopintojen opintojaksot latinan metriikka ja kielen rakenteet KIK-LA211 ja kaksi klassillisen latinan teksteistä KIK-LA222. Jos opiskelija suorittaa aineopinnot yhdessä lukuvuodessa, hän osallistuu samanaikaisesti näille kursseille.

Tieteellisen kirjoittamisen kurssia suositellaan suoritettavaksi ennen proseminaariin osallistumista.

Proseminaarin suoritettuaan opiskelija

 • on perehtynyt yhteen oppiaineensa osa-alueeseen muita siihenastisia opintoja syvällisemmin
 • osaa rajata tutkimusaiheen ja etsiä siihen soveltuvaa materiaalia ja tutkimuskirjallisuutta
 • osaa muotoilla tutkimusongelman tai -kysymykset ja tutkimuksen tavoitteet
 • osaa esitellä aiheeseen liittyvää teoriaa, käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla alan keskeisiä peruskäsitteitä ja tuoda esiin ja käsitellä aiheeseen liittyvää aiempaa tutkimusta kriittisesti
 • osaa kerätä aineistoa ja analysoida sitä tutkimusaiheeseesi soveltuvilla menetelmillä
 • osaa tehdä analyysin pohjalta päätelmiä ja kirjoittaa johtopäätöksiäsi perustelevan tutkimusraportin
 • osaa antaa palautetta muiden töistä ja ottaa muilta palautetta vastaan
 • tuntee oman tieteenalansa tieteelliset käytännöt
 • on parantanut suullista ja kirjallista kielitaitoaan
 • kokee olevansa oman tutkimusaiheensa asiantuntija.

Aineopintojen 2. lukuvuosi. 4 periodia, joista proseminaari-istuntoja I, II ja III:nnen periodin ajan.

Proseminaarin aikana tutustutaan tieteellisen kirjoittamisen käytäntöihin (mm. tekstinkäsittelyyn, erityisohjelman käyttöön, muotoseikkoihin, tieteellisen kirjoittamisen tyylin), käydään läpi tutkielman laatimisen edellyttämää metodologiaa ja sovelletaan näitä taitoja proseminaarin aikana tehtyihin töihin. Opintojaksolla luetaan ja jäsennetään kriittisesti tieteellisiä tekstejä ja argumentoidaan niiden sisällöstä sekä suullisesti että kirjallisesti. Laatimansa tutkimussuunnitelman pohjalta opiskelijat kirjoittavat itsenäisen kandidaatintutkielman, joka esitetään proseminaariryhmälle. Kukin opiskelija antaa palautetta toisten opiskelijoiden työstä kurssilla annettavien ohjeiden mukaan.

Proseminaariohjeet toimitetaan opintojaksoon ilmoittautuneille opiskelijoille.

 • käytännön sovellukset esitetystä tutkimusmetodologiasta: suulliset ja kirjalliset harjoitustyöt
 • argumentoinnin harjoitteleminen yhdessä tai pienryhmissä
 • alan tieteelliseen kirjallisuuteen tutustuminen
 • parityöskentely ja ryhmätyöt
 • jatkuva palaute: sekä opettajan palaute että vertaispalaute
 • aikataulu, jota noudatetaan

Arviointi asteikolla 0–5

Arvioinnissa otetaan huomioon

 • opittujen sisältöjen soveltaminen omassa työssä
 • suullisen esitys (muoto, sisältö ja kieli)
 • akateeminen kirjoittaminen (muoto, sisältö ja kieli)
 • aikataulun noudattaminen
 • säännöllinen läsnäolo
 • opponointi/vertaisarvio
 • aktiivisuus tunnilla ja ryhmätyöskentelyssä

Opintojakso suoritetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo) ja itsenäisenä työskentelynä. Proseminaarikurssin aikana kirjoitetaan kandidaatintutkielma, ja proseminaari rekisteröidään vasta kun kandidaatintutkielma on jätetty tarkastettavaksi määräajassa ja hyväksytty.