Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Akkadiska 2 5 Cr Omtentamen 3.6.2020 - 3.6.2020
Akkadi 2 5 Cr Kurs 14.1.2020 - 28.4.2020
Akkadi 2 5 Cr Omtentamen 7.6.2019 - 7.6.2019
Akkadi 2 5 Cr Kurs 14.1.2019 - 29.4.2019
Akkadiska 2 5 Cr Omtentamen 23.11.2018 - 23.11.2018
Akkadiska 2 5 Cr Allmän tent 14.9.2018 - 14.9.2018
Akkadiska 2 5 Cr Omtentamen 8.6.2018 - 8.6.2018
Akkadi 2 5 Cr Kurs 15.1.2018 - 30.4.2018

Målgrupp

Vaihtoehtoinen opintojakso. Kielten kandidaatinohjelma vastaa opintojaksosta. Opintojakso kuuluu "Muinaisen Lähi-idän kielet" -opintokokonaisuuteen. Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Tidigare studier eller kunskaper

Edellytetään "Akkadi 1"-opintojakson suorittamista tai vastaavia tietoja.

Kunskapsmål

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee akkadin perusteet hyvin. Opintojaksossa keskitytään erityisesti muinaisbabylonian murteeseen. Opiskelija oppii suurimman osan muinaisbabylonialaisista nuolenpäämerkeistä sekä osaa kääntää lyhyitä tekstejä. Kurssin jälkeen opiskelija osaa myös itsenäisesti käyttää tärkeimpiä akkadin kielioppeja ja sanakirjoja.

Timing

Opintojakson voi suorittaa koska tahansa Akkadi 1 suorittamisen jälkeen. Kahden periodin mittainen kurssi, jota ei järjestetä joka vuosi.

Innehåll

Opintojakson aikana perehdytään paremmin akkadin kieleen. Sen aikana harjoitellaan kirjoitusjärjestelmän monimutkaisempia piirteitä, kerrataan kieliopin perusasiat ja laajennetaan kieliopin osaamista. Sanastoa laajennetaan ja akkadin murteisiin perehdytään.

Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet

Aktiivinen osallistuminen (pakollinen läsnäolo) kontaktiopetukseen sekä kurssiharjoitusten tekeminen.

Teksti- ja kielioppiharjoituksia, projektitöitä, itse- ja vertaisarviointeja.

Studiematerial

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Bedömningsmetoder och kriterier

Käytetään itsearviointia ja opettajan arviointia.

Arvioinneissa arvioidaan kielitaidon kehittymistä verrattuna kurssin osaamistavoitteisiin. Lisäksi arvioidaan osallistumisen aktiivisuutta ja esimerkiksi kurssiharjoituksia, projektitöitä sekä esityksiä.

Arvosana 0-5.

Rekommenderade valfria studier

Tätä opintojaksoa edeltää valinnainen "Akkadi 1"-opintojakso. Muita suositeltavia opintoja ovat sumeri ja muut nuolenpäillä kirjoitettavat kielet muinaisesta Lähi-idästä. Ks. tämän opintokokonaisuuden muut opintojaksot sekä kielten maisteriohjelman opintokokonaisuus "Muinainen Lähi-itä."

Studieavsnittets form

Toteutetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo).

Suoritusmuotoina ovat kontaktiopetus, tunneille valmistautuminen, tehtävät, suulliset ja kirjalliset esitykset, mahdolliset projektityöt.

Mikäli opiskelijalla on jo vastaavat tiedot akkadin kielestä, voidaan opintojakso suorittaa opettajan kanssa erikseen sovittuna suullisena tai kirjallisena tenttinä.