Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
13.8.2019 kl. 09:00 - 18.9.2019 kl. 23:59

Meddelande

Bild för Laimute Balode

Laimute Balode

Publicerad, 20.3.2020 kl. 12:00

In special circumstances (18.03.-15.04.2020.), training takes place in an on-line environment: via e-mail (laimute.balode@helsinki.fi), Watsapp video, etc.

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
ons 4.9.2019
10:15 - 11:45
tors 5.9.2019
14:15 - 15:45
mån 9.9.2019
14:15 - 15:45
ons 11.9.2019
10:15 - 11:45
tors 12.9.2019
14:15 - 15:45
mån 16.9.2019
14:15 - 15:45
ons 18.9.2019
10:15 - 11:45
tors 19.9.2019
14:15 - 15:45
mån 23.9.2019
14:15 - 15:45
ons 25.9.2019
10:15 - 11:45
tors 26.9.2019
14:15 - 15:45
mån 30.9.2019
14:15 - 15:45
ons 2.10.2019
10:15 - 11:45
tors 3.10.2019
14:15 - 15:45
mån 7.10.2019
14:15 - 15:45
ons 9.10.2019
10:15 - 11:45
tors 10.10.2019
14:15 - 15:45
mån 14.10.2019
14:15 - 15:45
ons 16.10.2019
10:15 - 11:45
tors 17.10.2019
14:15 - 15:45
mån 28.10.2019
14:15 - 15:45
ons 30.10.2019
10:15 - 11:45
tors 31.10.2019
14:15 - 15:45
mån 4.11.2019
14:15 - 15:45
ons 6.11.2019
10:15 - 11:45
tors 7.11.2019
14:15 - 15:45
mån 11.11.2019
14:15 - 15:45
ons 13.11.2019
10:15 - 11:45
tors 14.11.2019
14:15 - 15:45
mån 18.11.2019
14:15 - 15:45
ons 20.11.2019
10:15 - 11:45
tors 21.11.2019
14:15 - 15:45
mån 25.11.2019
14:15 - 15:45
ons 27.11.2019
10:15 - 11:45
tors 28.11.2019
14:15 - 15:45
mån 2.12.2019
14:15 - 15:45
ons 4.12.2019
10:15 - 11:45
tors 5.12.2019
14:15 - 15:45
mån 9.12.2019
14:15 - 15:45
ons 11.12.2019
10:15 - 11:45
tors 12.12.2019
14:15 - 15:45
mån 13.1.2020
14:15 - 15:45
ons 15.1.2020
10:15 - 11:45
tors 16.1.2020
16:15 - 17:45
mån 20.1.2020
14:15 - 15:45
ons 22.1.2020
10:15 - 11:45
tors 23.1.2020
16:15 - 17:45
mån 27.1.2020
14:15 - 15:45
ons 29.1.2020
10:15 - 11:45
tors 30.1.2020
16:15 - 17:45
mån 3.2.2020
14:15 - 15:45
ons 5.2.2020
10:15 - 11:45
tors 6.2.2020
16:15 - 17:45
mån 10.2.2020
14:15 - 15:45
ons 12.2.2020
12:15 - 13:45
tors 13.2.2020
16:15 - 17:45
mån 17.2.2020
14:15 - 15:45
ons 19.2.2020
12:15 - 13:45
tors 20.2.2020
16:15 - 17:45
mån 24.2.2020
14:15 - 15:45
ons 26.2.2020
12:15 - 13:45
tors 27.2.2020
16:15 - 17:45
mån 9.3.2020
14:15 - 15:45
ons 11.3.2020
12:15 - 13:45
tors 12.3.2020
16:15 - 17:45
mån 16.3.2020
14:15 - 15:45
ons 18.3.2020
12:15 - 13:45
tors 19.3.2020
16:15 - 17:45
mån 23.3.2020
14:15 - 15:45
ons 25.3.2020
12:15 - 13:45
tors 26.3.2020
16:15 - 17:45
mån 30.3.2020
14:15 - 15:45
ons 1.4.2020
12:15 - 13:45
tors 2.4.2020
16:15 - 17:45
mån 6.4.2020
14:15 - 15:45
ons 8.4.2020
12:15 - 13:45
tors 16.4.2020
16:15 - 17:45
mån 20.4.2020
14:15 - 15:45
ons 22.4.2020
12:15 - 13:45
tors 23.4.2020
16:15 - 17:45
mån 27.4.2020
14:15 - 15:45
ons 29.4.2020
12:15 - 13:45

Beskrivning

Pakollinen kielten kandiohjelman latvian opintosuunnan aineopinnoissa. Opintojakso on avoin kaikille yliopiston opiskelijoille.

Latvia 1.

Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian opintokokonaisuuden kursseja.

Opintojakson suorittaneen opiskelijan kielitaito on eurooppalaisella taitotasolla B1, ja hän tuntee kielen rakenteen myös teoreettisesti kielitaitoaan vastaavalla tasolla. Opintojakson suorittanut opiskelija tuntee myös latviankielistä kaunokirjallisuutta ja tärkeimpiä kulttuurin ilmiöitä.

Toisena opiskeluvuonna Latvia 1:n jälkeen. Koko lukuvuoden mittainen kurssi, joka järjestetään joka toinen lukuvuosi, alkaen parittomien vuosien syksyllä.

Opintojakso syventää kielen kieliopin tuntemusta, monipuolistaa sanavarastoa ja kehittää vuorovaikutustaitoja. Jakso kartuttaa opiskelijan tietoja Latviasta ja edistää ydinsisältöjen ymmärtämistä kirjallisten ja suullisten harjoitustehtävien avulla. Opintojakson aikana opiskelija perehtyy myös latvialaisen kultuurin ilmiöihin, erityisesti kirjallisuuteen ja tapakulttuuriin.

Klēvere-Velhli & Naua, Latviešu valoda studentiem. Opettajan osoittama ja jakama aineisto.

Opettaja suunnittelee ja sovittaa opetuksensa ryhmän ja yksittäisten opiskelijoitten kehittyvän kielitaidon mukaan niin, että oppiminen on jokaiselle opiskelijalle sopivan haasteellista ja koko ryhmä etenee tavoitteena olevalle kielitaidon tasolle. Kielitaitoa opetetaan ongelmalähtöisesti (opiskelijan pitää esimerkiksi tehdä kirjoitelma jostakin ajankohtaisesta aiheesta) ja projektien avulla (opiskelija voi esimerkiksi asettaa itselleen oppimistavoitteita ja seurata niiden saavuttamista, kiinnittäen huomiota omiin erityistarpeisiinsa) niin että opettaja seuraa ja tukee kaikkia aktiviteetteja.

Opintojakson suoritukseen edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista opetukseen, kotitehtävien tekemistä, kirjallisen tehtävän tekemistä ja sen esittelyä sekä loppukuulustelun suorittamista hyväksytysti. Hyväksytysti suoritettu opintojakso arvostellaan asteikolla 1–5 kiinnittäen huomiota yllä esitettyihin osaamistavoitteisiin.

Kontaktiopetusta 168 tuntia, mahdollisuuksien mukaan lisäksi kielistudioharjoituksia. Pakollinen läsnäolo. Aktiivista osallistumista tuntityöskentelyyn, kotitehtävien tekemistä, loppukoe.