Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
13.8.2019 kl. 09:00 - 3.9.2019 kl. 23:59
Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 3.9.2019
12:15 - 13:45
tis 10.9.2019
12:15 - 13:45
tis 17.9.2019
12:15 - 13:45
tis 24.9.2019
12:15 - 13:45
tis 1.10.2019
12:15 - 13:45
tis 8.10.2019
12:15 - 13:45
tis 15.10.2019
12:15 - 13:45
tis 29.10.2019
10:15 - 11:45
tis 5.11.2019
10:15 - 11:45
tis 12.11.2019
10:15 - 11:45
tis 19.11.2019
10:15 - 11:45
tis 26.11.2019
10:15 - 11:45
tis 3.12.2019
10:15 - 11:45
tis 10.12.2019
10:15 - 11:45
tis 14.1.2020
12:15 - 13:45
tis 21.1.2020
12:15 - 13:45
tis 28.1.2020
12:15 - 13:45
tis 4.2.2020
12:15 - 13:45
tis 11.2.2020
12:15 - 13:45
tis 18.2.2020
12:15 - 13:45
tis 25.2.2020
12:15 - 13:45
tis 10.3.2020
12:15 - 13:45
tis 17.3.2020
12:15 - 13:45
tis 24.3.2020
12:15 - 13:45
tis 31.3.2020
12:15 - 13:45
tis 7.4.2020
12:15 - 13:45
tis 21.4.2020
12:15 - 13:45
tis 28.4.2020
12:15 - 13:45

Beskrivning

Kursen är öppen endast för studieinriktningens egna studerande.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on systemaattinen kuva venäjän substantiivien, verbien, adjektiivien, lukusanojen, adverbien ja pronominien kieliopillisesta luokittelusta ja luokittelun pohjana olevista morfologisista ja leksikaalis-kieliopillisista ominaisuuksista. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää suomen- ja venäjänkielisiä kielioppitermejä kieliopillisten ilmiöiden kuvauksessa kielenopetuksen ja kielentutkimuksen näkökulmasta. Kontrastiivisen tarkastelutavan ansiosta opiskelija oppii huomaamaan venäjän ja suomen kielen morfologisten ja syntaktisten rakenteiden sekä välimerkkien määräytymiskriteerien erot ja ottamaan niitä huomioon.

Venäjä äidinkielenä -opintojen 1. opiskeluvuosi.
Opintojakso järjestetään kerran lukuvuodessa ja se on neljän periodin mittainen (periodit 1.-4.).

Morfologian keskeisimmät käsitteet; morfologisen analyysin perusteet; sanaluokat (määritelmät, luokittelun perusteet); itsenäiset sanaluokat (substantiivit, adjektiivit, verbit, adverbit, lukusanat ja pronominit); apusanaluokat (modaalisanat, prepositiot, konjunktiot, partikkelit, huudahdussanat).

Luentokurssilla jaettavat materiaalit tai kirjatentissä Sovremennyj russkij jazyk / D. È. Rozental’, I. B. Golub, M. A. Telenkova (useita painoksia, esim, Moskva: Ajris press, 2013, luvut 94–144, sivut 176–282).

Sekä luennoilla että harjoitustunneilla hyödynnetään sähköisiä resursseja ja oppimisjärjestelmiä.

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0–5. Opintojakson arvosana määräytyy loppukuulustelun tai kirjatentin arvosanan perusteella. Osaamistavoitteiden saavuttamista arvioitaessa otetaan huomioon paitsi kokeessa tai tentissä osoitetun tiedon määrä ja laatu myös kyky soveltaa tietoja annettuun tehtävään tai aineistoon.

Luento- ja harjoituskurssi tai kirjatentti ja palautetapaaminen.

Opetukseen osallistuminen edellyttää säännöllistä läsnäoloa opetuskerroilla. Kurssilla käytetään verkko-oppimisympäristössä jaettavia oppimateriaaleja ja tehdään erityyppisiä oppimistehtäviä. Luentojen ja harjoitusten lisäksi kurssin suoritukseen kuuluu itsenäistä työskentelyä ja loppukoe.

Opintojakso Venäjän kielioppi A (KIK-RU111/ 5 op) vastaa vanhojen tutkintovaatimusten mukaisia opintojaksoja Venäjän morfologia I (VVR131:1) ja Venäjän morfologia II (VVR131:2).