Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
13.8.2019 kl. 09:00 - 11.9.2019 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 3.9.2019
10:15 - 11:45
mån 9.9.2019
14:15 - 15:45
mån 16.9.2019
14:15 - 15:45
tis 17.9.2019
10:15 - 11:45
mån 23.9.2019
14:15 - 15:45
tis 24.9.2019
10:15 - 11:45
mån 30.9.2019
14:15 - 15:45
tis 1.10.2019
10:15 - 11:45
mån 7.10.2019
14:15 - 15:45
tis 8.10.2019
10:15 - 11:45
mån 14.10.2019
14:15 - 15:45
tis 15.10.2019
10:15 - 11:45
mån 28.10.2019
14:15 - 15:45
ons 30.10.2019
08:15 - 09:45
mån 4.11.2019
14:15 - 15:45
ons 6.11.2019
08:15 - 09:45
mån 11.11.2019
14:15 - 15:45
ons 13.11.2019
08:15 - 09:45
mån 18.11.2019
14:15 - 15:45
ons 20.11.2019
08:15 - 09:45
mån 25.11.2019
14:15 - 15:45
ons 27.11.2019
08:15 - 09:45
mån 2.12.2019
14:15 - 15:45
ons 4.12.2019
08:15 - 09:45
mån 9.12.2019
14:15 - 15:45
ons 11.12.2019
08:15 - 09:45
mån 13.1.2020
12:15 - 13:45
ons 15.1.2020
08:15 - 09:45
mån 20.1.2020
12:15 - 13:45
ons 22.1.2020
08:15 - 09:45
mån 27.1.2020
12:15 - 13:45
ons 29.1.2020
08:15 - 09:45
mån 3.2.2020
12:15 - 13:45
ons 5.2.2020
08:15 - 09:45
mån 10.2.2020
12:15 - 13:45
ons 12.2.2020
08:15 - 09:45
mån 17.2.2020
12:15 - 13:45
ons 19.2.2020
08:15 - 09:45
mån 24.2.2020
12:15 - 13:45
ons 26.2.2020
08:15 - 09:45
mån 9.3.2020
12:15 - 13:45
ons 11.3.2020
08:15 - 09:45
mån 16.3.2020
12:15 - 13:45
ons 18.3.2020
08:15 - 09:45
mån 23.3.2020
12:15 - 13:45
ons 25.3.2020
08:15 - 09:45
mån 30.3.2020
12:15 - 13:45
ons 1.4.2020
08:15 - 09:45
mån 6.4.2020
12:15 - 13:45
ons 8.4.2020
08:15 - 09:45
mån 20.4.2020
12:15 - 13:45
ons 22.4.2020
08:15 - 09:45
mån 27.4.2020
12:15 - 13:45
ons 29.4.2020
08:15 - 09:45

Beskrivning

Pakollinen kielten kandiohjelman eteläslaavilaisten kielten opintosuunnan aineopinnoissa. Opintojakso on avoin kaikille yliopiston opiskelijoille.

Eteläslaavilaiset kielet (bkms) 2.

Proseminaari ja kandintutkielma. Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian opintokokonaisuuden kursseja.

Opintojakson suorittaneen opiskelijan kielitaito on eurooppalaisella taitotasolla B2, ja hän tuntee kielen rakenteen myös teoreettisesti kielitaitoaan vastaavalla tasolla.

Opintojakson suorittanut opiskelija tuntee syvällisemmin kielialueen kulttuuria ja erityisesti sen kirjallisuutta. Hänellä on eteläslaavilaisten kielten ja kulttuurien asiantuntijan identiteetti. Hän osaa ilmaista opiskeltavalla kielellä perustellun käsityksensä jostakin aiheesta, hän ymmärtää puheenaiheen sisällöllisen ja muodollisen rakenteen ja osaa viitata toisten mielipiteisiin ja argumentteihin.

Kolmantena opiskeluvuonna Keskiset eteläslaavilaiset kielet (bkms) 2:n jälkeen. Koko lukuvuoden mittainen kurssi, joka järjestetään joka toinen lukuvuosi, alkaen parittomien vuosien syksyllä.

Opintojaksossa opiskelija kertaa keskisen eteläslaavin kieliopin ja syventyy sen yksityiskohtiin. Opiskelija kehittää kielitaitoaan ja kartuttaa kielialueen tuntemustaan kirjallisten ja suullisten harjoitustehtävien avulla. Opiskelija laajentaa sanavarastoaan ja harjoittelee ymmärtämistä lukemalla ja mahdollisesti kääntämällä pitkähköjä tai vaativia autenttisia tekstejä kuten kaunokirjallisia tekstejä ja lehtiartikkeleita. Opiskelija kirjoittaa opiskeltavalla kielellä suunnittelemansa lopputyön valitsemastaan aihepiiristä ja esittää sen suullisesti ryhmälle.

Opettajan osoittama ja jakama aineisto. Jokin keskisen eteläslaavin kielioppi, esim. Mønnesland, Bosnisk, kroatisk, serbisk grammatikk.

Opettaja suunnittelee ja sovittaa opetuksensa ryhmän ja yksittäisten opiskelijoitten kehittyvän kielitaidon mukaan niin, että oppiminen on jokaiselle opiskelijalle sopivan haasteellista ja koko ryhmä etenee tavoitteena olevalle kielitaidon tasolle. Kielitaitoa opetetaan ongelmalähtöisesti (opiskelijoiden pitää esimerkiksi väitellä keskenään annetusta aiheesta) ja projektien avulla (opiskelijan tulee esimerkiksi suunnitella lopputyönsä aihe, työstää sitä ja lopulta esittää se sekä kirjallisessa että suullisessa muodossa) niin että opettaja seuraa ja tukee kaikkia aktiviteetteja.

Opintojakson suoritukseen edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista opetukseen, kotitehtävien ja henkilökohtaisen projektityön tekemistä ja sen esittelyä sekä mahdollisen loppukuulustelun suorittamista hyväksytysti. Hyväksytysti suoritettu opintojakso arvostellaan asteikolla 1–5 kiinnittäen huomiota yllä esitettyihin osaamistavoitteisiin.

Kontaktiopetusta 112 tuntia, mahdollisuuksien mukaan lisäksi kielistudioharjoituksia. Pakollinen läsnäolo. Aktiivista osallistumista ryhmätöihin ja muuhun tuntityöskentelyyn, runsaasti kotitehtäviä, välikokeita ja laajahko kirjallinen ja suullinen lopputyö.

Eteläslaavilaisten kielten yliopistonlehtori.