Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
1.8.2019 kl. 09:00 - 4.9.2019 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
ons 4.9.2019
14:15 - 15:45
fre 6.9.2019
10:15 - 11:45
mån 9.9.2019
14:15 - 15:45
ons 11.9.2019
14:15 - 15:45
fre 13.9.2019
10:15 - 11:45
mån 16.9.2019
14:15 - 15:45
ons 18.9.2019
14:15 - 15:45
fre 20.9.2019
10:15 - 11:45
mån 23.9.2019
14:15 - 15:45
ons 25.9.2019
14:15 - 15:45
fre 27.9.2019
10:15 - 11:45
mån 30.9.2019
14:15 - 15:45
ons 2.10.2019
14:15 - 15:45
fre 4.10.2019
10:15 - 11:45
mån 7.10.2019
14:15 - 15:45
ons 9.10.2019
14:15 - 15:45
fre 11.10.2019
10:15 - 11:45
mån 14.10.2019
14:15 - 15:45
ons 16.10.2019
14:15 - 15:45
fre 18.10.2019
10:15 - 11:45
mån 28.10.2019
14:15 - 15:45
ons 30.10.2019
14:15 - 15:45
fre 1.11.2019
10:15 - 11:45
mån 4.11.2019
14:15 - 15:45
ons 6.11.2019
14:15 - 15:45
fre 8.11.2019
10:15 - 11:45
mån 11.11.2019
14:15 - 15:45
ons 13.11.2019
14:15 - 15:45
fre 15.11.2019
10:15 - 11:45
mån 18.11.2019
14:15 - 15:45
ons 20.11.2019
14:15 - 15:45
fre 22.11.2019
10:15 - 11:45
mån 25.11.2019
14:15 - 15:45
ons 27.11.2019
14:15 - 15:45
fre 29.11.2019
10:15 - 11:45
mån 2.12.2019
14:15 - 15:45
ons 4.12.2019
14:15 - 15:45
mån 9.12.2019
14:15 - 15:45
ons 11.12.2019
14:15 - 15:45
fre 13.12.2019
10:15 - 11:45
mån 13.1.2020
14:15 - 15:45
ons 15.1.2020
14:15 - 15:45
fre 17.1.2020
10:15 - 11:45
mån 20.1.2020
14:15 - 15:45
ons 22.1.2020
14:15 - 15:45
fre 24.1.2020
10:15 - 11:45
mån 27.1.2020
14:15 - 15:45
ons 29.1.2020
14:15 - 15:45
fre 31.1.2020
10:15 - 11:45
mån 3.2.2020
14:15 - 15:45
ons 5.2.2020
14:15 - 15:45
fre 7.2.2020
10:15 - 11:45
mån 10.2.2020
14:15 - 15:45
ons 12.2.2020
14:15 - 15:45
fre 14.2.2020
10:15 - 11:45
mån 17.2.2020
14:15 - 15:45
ons 19.2.2020
14:15 - 15:45
fre 21.2.2020
10:15 - 11:45
mån 24.2.2020
14:15 - 15:45
ons 26.2.2020
14:15 - 15:45
fre 28.2.2020
10:15 - 11:45
mån 9.3.2020
14:15 - 15:45
ons 11.3.2020
14:15 - 15:45
fre 13.3.2020
10:15 - 11:45
mån 16.3.2020
14:15 - 15:45
ons 18.3.2020
14:15 - 15:45
fre 20.3.2020
10:15 - 11:45
mån 23.3.2020
14:15 - 15:45
ons 25.3.2020
14:15 - 15:45
fre 27.3.2020
10:15 - 11:45
mån 30.3.2020
14:15 - 15:45
ons 1.4.2020
14:15 - 15:45
fre 3.4.2020
10:15 - 11:45
mån 6.4.2020
14:15 - 15:45
ons 8.4.2020
14:15 - 15:45
fre 17.4.2020
10:15 - 11:45
mån 20.4.2020
14:15 - 15:45
ons 22.4.2020
14:15 - 15:45
fre 24.4.2020
10:15 - 11:45
mån 27.4.2020
14:15 - 15:45
ons 29.4.2020
14:15 - 15:45

Beskrivning

Pakollinen swahilin aineopintojen opiskelijoille. Opintojakso on tarjolla muiden opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijoille (osallistujamäärä rajoitettu).

Opintojaksosta vastaa kielten kandiohjelma.

Swahili 1 tai vastaavat tiedot.

Kurssilla keskitytään muutamaan aihepiiriin ja tehdään siihen liittyviä kirjallisia ja suullisia harjoituksia.

Swahili 1 -opintojakson aikana opiskelija on omaksunut swahilin kieliopin taivutusmorfologian (mm. substantiiviluokkajärjestelmä ja verbitaivutus). Tämän opintojakson aikana opetellaan näiden muotojen käyttämistä (erityisesti yhdistelmäverbimuodot) sekä syvennetään osaamista sanojen johtamisessa ja johdettujen sanojen merkitysten ja käytön hallitsemisessa.

Opintojakson tavoitteena on sujuva peruskielitaito, jonka avulla opiskelija selviää arkipäiväisessä kielenkäytössä. Opiskelija pystyy ilmaisemaan itseään suhteellisen vaivattomasti (sekä kirjallisesti että suullisesti). Saavutetut taidot vastaavat suurin piirtein taitotasoa B1.2 (http://www.edu.fi/download/119698_taitotasot.pdf).

Opiskelija hallitsee swahilin kielen rakenteen (taivuttaminen ja johtaminen), ymmärtää eri muotojen merkityksiä erilaisissa konteksteissa ja osaa käyttää kielioppirakenteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Sanaston laajuus kurssin jälkeen on noin 2000 sanaa.

Opiskelija osaa arvioida ja kuvailla omaa kielitaitoaan ja suunnitella omaa oppimista tukevia harjoituksia.

Toinen vuosi.
Koko lukuvuoden kestävä kurssi, järjestetään joka toinen vuosi.

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä kurssiharjoitusten tekeminen.

Tekstejä, kuunteluita, keskustelu-, kirjoitus- ja kielioppiharjoituksia, suullista kielitaitoa aktivoivia harjoituksia, projektitöitä, itse- ja vertaisarviointeja.

Käytetään itse-, vertais- ja opettajan arviointia.

Arvioinneissa (suulliset ja kirjalliset kokeet sekä itse- ja vertaisarviointi) arvioidaan kielitaidon eri osa-alueiden (kuullun ymmärtäminen, puhuminen, luetun ymmärtäminen, kirjoittaminen) kehittymistä verrattuna kurssin osaamistavoitteisiin. Lisäksi arvioidaan osallistumisen aktiivisuutta ja esimerkiksi kirjoitusharjoituksia, projektitöitä sekä esityksiä.

Yleinen asteikko 0-5.

Toteutetaan lähiopetuksena. Säännöllistä läsnäoloa edellytetään.

Kontaktiopetus, tunneille valmistautuminen, tehtävät, suulliset ja kirjalliset esitykset, mahdolliset projektityöt.

Mikäli opiskelijalla on jo vastaavat tiedot ja käytännön harjoitusta swahilin kielestä, voidaan opintojakso suorittaa vastaavan opettajan kanssa erikseen sovittuna suullisena ja kirjallisena tenttinä.