Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Specialkurs 1 5 Cr Allmän tent 2.12.2020 - 2.12.2020
Specialkurs 1 5 Cr Allmän tent 4.11.2020 - 4.11.2020
Specialkurs 1 5 Cr Allmän tent 14.10.2020 - 14.10.2020
Specialkurs 1 5 Cr Allmän tent 16.9.2020 - 16.9.2020
Pääkielen erikoiskurssi 1, Classical Chinese: Intermediate and Beginners 5 Cr Föreläsningskurs 3.9.2020 - 10.12.2020
Japanin sosiolingvistiikka 5 Cr Föreläsningskurs 2.9.2020 - 9.12.2020
Pohjois-Euraasian kielimaantiedettä ja etnohistoriaa 5 Cr Kurs 15.1.2020 - 26.2.2020
Holy Cow! A Hindi language and translation course for advanced students 5 Cr Kurs 3.9.2019 - 13.9.2019
Riukiukielten johdantokurssi 5 Cr Kurs 18.1.2019 - 3.5.2019
Käännösprojekti japanin kieleen (KIM-AA304/KIM-AA308/KIM-AA307) 5 Cr Annan undervisningsprocess 14.1.2019 - 3.5.2019
Japanin käännöskurssi 5 Cr Kurs 6.9.2017 - 18.10.2017

Målgrupp

Opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma (tai muu soveltuva koulutusohjelma) ja se on valinnainen valintaryhmässä Metodologia ja erikoiskurssit.

Valitse valintaryhmistä Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelman Aasian tutkimuksen opinnot ja/tai Metodologia ja erikoiskurssit yhteensä seitsemän 5 opintopisteen laajuista opintojaksoa (7 x 5 op).

Japanin tai kiinan aineenopettajaksi opiskelevat valitsevat valintaryhmistä kaksi ammatillista osaamistaan tukevaa 5 opintopisteen laajuista opintojaksoa (2 x 5 op).

Kääntämisen ja tulkkauksen japanin/kiinan/korean opiskelijat valitsevat valintaryhmistä kolme ammatillista osaamistaan tukevaa 5 opintopisteen laajuista opintojaksoa (3 x 5 op).

Myös ulkomailla suoritettuja tai muita soveltuvia korkeakouluopintoja voidaan hyväksyä erikoiskurssiksi.

Tidigare studier eller kunskaper

Koulutusohjelman edellyttämä kandidaatintutkinto.

Kunskapsmål

Osaamisen kehittäminen kielitietoudessa, jollakin kielitieteen tai oman pääkielen kielitaidon osa-alueella tai omaa asiantuntijuutta tukevilla Aasian tutkimuksen osa-alueilla.

Timing

Maisteriopintojen ensimmäinen tai toinen opiskeluvuosi. Syys- tai kevätlukukausi.

Innehåll

Kielitietouden, valitun kielitieteen tai Aasian tutkimuksen alan osaamista tai oman pääkielen kielitaidon kehittymistä tukeva kurssi.

Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Studiematerial

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Bedömningsmetoder och kriterier

Arviointiasteikko: 0-5. Joillakin opintojaksoilla myös arviointi hyväksytty/hylätty -menetelmällä on mahdollinen. Arvosana määräytyy opetusohjelmassa ilmoitettujen osaamistavoitteiden toteutumisen ja osaamisen kehittymisen arvioinnin perusteella.

Rekommenderade valfria studier

Tieteellisen ja ammatillisen osaamisen ja erikoistumisen kehittymistä tukevat opinnot.

Studieavsnittets form

Opintojakso toteutetaan ensisijaisesti joko lähi- tai monimuoto-opetuksena.