Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kurssilla keskitytään japanin suomentamiseen (käännössuunta japanista suomeen). Painopiste on konkreettisissa esimerkeissä ja käännösongelmissa. Kurssilla vierailee ammattikääntäjiä. Opetus on interaktiivista ja keskustelevaa, joten opiskelijoilta toivotaan aktiivista osallistumista.

Japanin kielen maisteritason opetusta tukee The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation.

Anmäl dig
15.8.2017 kl. 09:00 - 3.9.2017 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
ons 6.9.2017
16:15 - 17:45
ons 13.9.2017
16:15 - 17:45
ons 20.9.2017
16:15 - 17:45
ons 27.9.2017
16:15 - 17:45
ons 4.10.2017
16:15 - 17:45
ons 11.10.2017
16:15 - 17:45
ons 18.10.2017
16:15 - 17:45

Kursbeskrivningen

1) Käännösportfolio opettajan antamasta materiaalista;
2) Tunneilla jaetut tehtävät;
3) Aktiivinen tuntiosallistuminen.

Beskrivning

Opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma (tai muu soveltuva koulutusohjelma) ja se on valinnainen valintaryhmässä Metodologia ja erikoiskurssit.

Valitse valintaryhmistä Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelman Aasian tutkimuksen opinnot ja/tai Metodologia ja erikoiskurssit yhteensä seitsemän 5 opintopisteen laajuista opintojaksoa (7 x 5 op).

Japanin tai kiinan aineenopettajaksi opiskelevat valitsevat valintaryhmistä kaksi ammatillista osaamistaan tukevaa 5 opintopisteen laajuista opintojaksoa (2 x 5 op).

Kääntämisen ja tulkkauksen japanin/kiinan/korean opiskelijat valitsevat valintaryhmistä kolme ammatillista osaamistaan tukevaa 5 opintopisteen laajuista opintojaksoa (3 x 5 op).

Myös ulkomailla suoritettuja tai muita soveltuvia korkeakouluopintoja voidaan hyväksyä erikoiskurssiksi.

Koulutusohjelman edellyttämä kandidaatintutkinto.

Tieteellisen ja ammatillisen osaamisen ja erikoistumisen kehittymistä tukevat opinnot.

Osaamisen kehittäminen kielitietoudessa, jollakin kielitieteen tai oman pääkielen kielitaidon osa-alueella tai omaa asiantuntijuutta tukevilla Aasian tutkimuksen osa-alueilla.

Maisteriopintojen ensimmäinen tai toinen opiskeluvuosi. Syys- tai kevätlukukausi.

Kielitietouden, valitun kielitieteen tai Aasian tutkimuksen alan osaamista tai oman pääkielen kielitaidon kehittymistä tukeva kurssi.

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Arviointiasteikko: 0-5. Joillakin opintojaksoilla myös arviointi hyväksytty/hylätty -menetelmällä on mahdollinen. Arvosana määräytyy opetusohjelmassa ilmoitettujen osaamistavoitteiden toteutumisen ja osaamisen kehittymisen arvioinnin perusteella.

Opintojakso toteutetaan ensisijaisesti joko lähi- tai monimuoto-opetuksena.

Oman pääkielen yliopistonlehtori.