Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
16.1.2019 kl. 14:30 - 3.5.2019 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 11.2.2019
14:15 - 15:45

Beskrivning

Opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma (tai muu soveltuva koulutusohjelma) ja se on valinnainen valintaryhmässä Metodologia ja erikoiskurssit.

Valitse valintaryhmistä Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelman Aasian tutkimuksen opinnot ja/tai Metodologia ja erikoiskurssit yhteensä seitsemän 5 opintopisteen laajuista opintojaksoa (7 x 5 op).

Japanin tai kiinan aineenopettajaksi opiskelevat valitsevat valintaryhmistä kaksi ammatillista osaamistaan tukevaa 5 opintopisteen laajuista opintojaksoa (2 x 5 op).

Kääntämisen ja tulkkauksen japanin/kiinan/korean opiskelijat valitsevat valintaryhmistä kolme ammatillista osaamistaan tukevaa 5 opintopisteen laajuista opintojaksoa (3 x 5 op).

Myös ulkomailla suoritettuja tai muita soveltuvia korkeakouluopintoja voidaan hyväksyä erikoiskurssiksi.

Koulutusohjelman edellyttämä kandidaatintutkinto.

Tieteellisen ja ammatillisen osaamisen ja erikoistumisen kehittymistä tukevat opinnot.

Osaamisen kehittäminen kielitietoudessa, jollakin kielitieteen tai oman pääkielen kielitaidon osa-alueella tai omaa asiantuntijuutta tukevilla Aasian tutkimuksen osa-alueilla.

Maisteriopintojen ensimmäinen tai toinen opiskeluvuosi. Syys- tai kevätlukukausi.

Kielitietouden, valitun kielitieteen tai Aasian tutkimuksen alan osaamista tai oman pääkielen kielitaidon kehittymistä tukeva kurssi.

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Arviointiasteikko: 0-5. Joillakin opintojaksoilla myös arviointi hyväksytty/hylätty -menetelmällä on mahdollinen. Arvosana määräytyy opetusohjelmassa ilmoitettujen osaamistavoitteiden toteutumisen ja osaamisen kehittymisen arvioinnin perusteella.

Kurssi liittyy Kansallisarkiston Japanissa toteuttamaan ja Scandinavia-Japan Sasakawa Foundationin tukemaan näyttelyyn Early Connections between Japan and Finland – Poster Exhibition in Finland and Japan in 2019, jonka esille asetettavien julisteiden esittelytekstit käännetään kurssisuorituksena englannista japaniin japaninkielisen ohjaajan ohjauksessa. Työn aikataulu on kireä ja käännösten tulee olla valmiita helmikuun lopussa. Kurssille ilmoittautuneiden on sitouduttava aikatauluun ja pystyttävä varaamaan riittävästi aikaa käännöstyölle, sen valmistelulle ja siihen liittyville tapaamisille helmikuussa. Käännettävät tekstit koskevat Suomen ja Japanin välisiä suhteita ja merkkihenkilöitä 1500-luvulta 1900-luvulle asti, joten kiinnostus historiaan ja kansainvälisiin suhteisiin on suotavaa. Kääntäminen tapahtuu ohjatusti yksilö-, pari- tai pienryhmätyöskentelynä. Osallistujat pitävät kirjaa kurssiin liittyvistä tehtävistä ja niihin käytetystä ajasta.

Kansallisarkiston koordinoimana oheisprojektina kolme kurssin osallistujaa pääsee stipendillä Japaniin noin viikon ajaksi (1–2 opiskelijaa maaliskuun lopussa n. viikoilla 12–13 ja 1–2 opiskelijaa syyskuun alussa n. viikoilla 36–37) avustamaan näyttelyjärjestelyissä ja opastamaan näyttelyvieraita japanin kielellä. Toiselle viikon matkalle lähtee mukaan kurssin ohjaaja. Stipendien on arvioitu kattavan matkat, viikon majoituksen ja jonkin verran muita kuluja. Mikäli halukkaita on enemmän kuin kolme, määräytyy Japaniin pääsevien ryhmä käännöstehtävien laadun, suullisen japanintaidon ja kurssiosallistumisen aktiivisuuden perusteella. Tasatilanteessa arpa ratkaisee. Japaniin lähtevien on sovittava matkajärjestelyistä erikseen Kansallisarkiston kanssa ja huolehdittava omasta matkavakuutuksestaan jne. Osallistujat pitävät kirjaa näyttelyyn liittyvistä tehtävistä ja niihin käytetystä ajasta.

Opintopisteet kertyvät molemmista projektin osista erikseen raportoinnin ja tuntikirjanpidon perusteella projektin päätyttyä. Mikäli suoritus jää alle 5 opintopisteen, voi raportin panna talteen ja kerryttää puuttuvia pisteitä myöhemmin muissa projekteissa. Pisteitä voi myös yhdistää mahdollisiin aiempiin raportoitavissa oleviin projektisuorituksiin. Lisätietoja opintopisteiden kerryttämisestä saa HOPS-ohjaajalta.

Opintojakso toteutetaan ensisijaisesti joko lähi- tai monimuoto-opetuksena.

Oman pääkielen yliopistonlehtori.

Kurssin opintopisteet voi käyttää seuraaviin opintojaksoihin:

- KIM-AA304 Erikoiskurssi 1
- KIM-AA308 Projekti
- KIM-AA307 Harjoittelu tai työelämäkurssi